Wijkersnota maakt meer mogelijk

DALFSEN – ‘Wijkers’ mogen dingen, die andere inwoners van Dalfsen en Ommen niet worden toegestaan. Ze mogen bijvoorbeeld herbouwen op percelen waar momenteel geen bouwbestemming op rust.

Wethouder Evert Goldsteen gaf tegenover de raadscommissie aan dat zowel Dalfsen als Ommen uitzonderingen willen maken voor inwoners, die vanwege de herinrichting van de N340 hun woning moeten verlaten. Voor hen heeft de provincie Overijssel een zogeheten wijkersnota opgesteld, die door de afzonderlijke gemeenteraden moet worden goedgekeurd. Dalfsen heeft er in elk geval geen problemen mee, al stelde José Eilert (PvdA) dat het niet vanzelfsprekend is dat iedere wijker zich zomaar in het buitengebied kan vestigen. “De realiteit is dat de N340 bij veel van deze mensen zowat door de huiskamer gaat. In veel gevallen zal er sprake zijn van verbetering.” Eilert pleitte ervoor het ‘zoekgebied’ voor nieuwe huisvesting te beperken tot de strook tussen de N340 en de Vecht, waardoor problemen met agrarische bedrijven kunnen worden voorkomen.De nota Wijkersbeleid is geen nieuw beleid, legde wethouder Goldsteen uit, maar een planschaderegeling die is gebaseerd op het feit dat deze bewoners moeten verhuizen vanwege het algemeen belang. Van herbouwen zonder meer is overigens geen sprake; wijkers moeten net als iedereen rekening houden met alle voorwaarden die gelden voor wonen in het buitengebied, inclusief de gangbare bezwaarprocedures. De wethouder raadde hen aan om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. “Want terugbouwen in het buitengebied is de lastigste oplossing. Mensen kunnen ook overwegen om in een van de kernen te gaan wonen of ze kunnen met voorrang in aanmerking komen voor een bouwkavel.” Doordat de gemeenten Dalfsen en Ommen in dezen samenwerken, kunnen wijkers uit Dalfsen ook soepeler verhuizen naar Ommen en vice versa.Gerrit Schoonhoven (VVD) vroeg zich af hoe het zit met mensen die net buiten de regeling vallen. “Dan kunnen ze blijven wonen op de huidige plek en zijn het dus geen wijkers”, aldus Goldsteen. “Maar op sommige adressen kan de geluidsbelasting te hoog worden; deze mensen zouden alsnog wijker kunnen worden.” Pieter Jan van Zanten (CDA) pleitte ervoor dat zo snel mogelijk begonnen wordt met het vervreemden van de betreffende woningen, zodat de wijkers niet lang met dubbele lasten hoeven te zitten. (bron de stentor)

Artikel delen: