Bewoners kleden wegomgeving aan

DALFSEN – De N340, provinciale weg tussen Zwolle en Ommen, wordt opgewaardeerd van een 80 km/u naar een 100 km/u weg. Het tracé wordt hiervoor deels omgelegd, verbreed en gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door viaducten met op- en afritten.

De ruimtelijke impact op de omgeving (het Vechtdal) is groot. De bewoners wordt gevraagd de omgeving zelf in te vullen.

Om de kwaliteit van de omgeving en weg te versterken stelt de provincie voor samen met bewoners een investeringsprogramma ‘landschap en leefomgeving’ uit te voeren met als resultaat fysieke en zichtbare maatregelen in een brede zone langs de weg. Insteek is: bewoners bepalen zelf op welke wijze zij hun directe leefomgeving willen opknappen. Zij geven daardoor zelf inhoud aan het investeringsprogramma. In het investeringsprogramma staat aangegeven welke zichtbare en fysieke maatregelen de identiteit van het gebied versterken en bijdragen aan de beleving van het gebied. Bewoners en grondeigenaren voeren vervolgens zelf de maatregelen uit en krijgen hiervoor subsidie uit het investeringsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van singels, houtwallen, natuurvriendelijke oevers en poelen of erfbeplanting maar ook om het plaatsen van eenduidige bebording langs de weg. Het project ‘Investeren in landschap en leefomgeving’ start in juni 2011 met de planfase. (bron  Mobiliteit/infra )

Artikel delen: