Reisdocumenten kinderen

DALFSEN – Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk om kinderen bij te schrijven in de paspoorten van de ouders. Alle kindbijschrijvingen komen in dat jaar van rechtswege te vervallen. In plaats van de mogelijkheid om kinderen bij te kunnen schrijven heeft het ministerie van BZK een sterk gereduceerd tarief geïntroduceerd voor de aanvraag van Identiteitskaarten.

Kinderen tot 14 jaar kunnen voor het bedrag van € 8,95 een identiteitskaart aanvragen. Binnenlandse zaken hoopt zo het bijschrijven van kinderen te ontmoedigen en het gebruik van een eigen document te bevorderen. Jongeren van 13 jaar worden door de gemeente aangeschreven en gewezen op het gereduceerde tarief.

Artikel delen: