Staatssecretaris Bleker naar Overijssel

bleker.jpg

Foto: RVD

Zwolle – Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is maandag 15 november in Zwolle voor overleg met de provincies over het natuurbeleid van de nieuwe regering. Dit heeft het minsiterie vrijdag laten weten. Maandagmiddag bezoekt hij (boeren)bedrijven en natuurgebieden in Gelderland en Overijssel. In het programma zijn persmomenten opgenomen.

De staatssecretaris praat maandagmorgen in Zwolle met de gedeputeerden landelijk gebied van de provincies. Het bestuurlijk overleg staat in het teken van het regeerakkoord en de afspraken daarin voor de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en decentralisatie van het natuurbeleid. Tijdens het werkbezoek staan de boeren in het kleinschalige landschap van Oost Nederland centraal. Diverse aspecten die een rol spelen bij het boerenondernemerschap in een gebied met complexe economische en ecologische aspecten komen in het programma aan de orde.De staatssecretaris brengt onder meer een bezoek aan Boddenbroek, het kleinste Natura 2000-gebied in Nederland en landgoed Twickel, waar een van de landelijke pilots ‘Boeren voor natuur’ loopt. ‘Boeren voor natuur’ verkent de mogelijkheden voor agrarisch ondernemen in natuurgebieden en nationale landschappen.

In Gelderland maakt de staatssecretaris een tour door het reconstructiegebied Neede-Borculo in de gemeente Berkelland. Tijdens deze tour wordt met name ingegaan op de leefbaarheid op het platteland, verkaveling en innovatie bij agrarische bedrijven.

Artikel delen: