‘Honger. Je moet er niet aan denken. Je moet er wat aan doen.’

DALMSHOLTE – DALFSEN – Dit is het thema deze winter van Unicef. Honger heeft grote impact op het leven. Kinderen die in de eerste duizend dagen van hun leven essentiële voedingsstoffen tekort komen, lopen onherstelbare achterstand op. Ze groeien minder goed, zijn – ook op latere leeftijd – vatbaarder voor ziektes, en hun IQ is lager dan bij goed gevoede kinderen.

 Dat leidt tot slechte schoolprestaties, minder kansen en lagere lonen, waardoor de cirkel van armoede en ondervoeding in stand blijft. Duizend dagen

Ondervoeding kan worden teruggedrongen met eenvoudige maatregelen. UNICEF bestrijdt ondervoeding met het zogenoemde 1.000-dagen-plan. Het plan bevat verschillende maatregelen die zich richten op de eerste duizend levensdagen van een kind. Hulp in deze periode – en die begint al in de baarmoeder – is extra belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. UNICEF geeft (aanstaande) ouders onder meer voorlichting over gezond voedsel, het belang van borstvoeding, hygiëne en schoon water. Ook zorgt de VN-kinderrechtenorganisatie voor voedingssupplementen, voedselverrijking en prenatale zorg, wordt medisch personeel getraind en worden ondervoede kinderen opgespoord en geholpen. Unicef vraagt vanaf 14 november  aandacht hiervoor  via RTL4 en radio 538 en begint dan tevens aan een sms actie. Met jou sms (€ 1,50) kan 1ondervoed kind 1 nacht zonder honger naar bed.   SMS UNICEF naar 3040          Wij gaan er ook wat aan doen.

Wij starten weer met de verkoop van kerstkaarten en cadeaus en wij hopen dat als u kerstkaarten gaat versturen het kerstkaarten van Unicef zijn want dan doet ook u mee tegen honger.Onze verkoop begint weer op maandag 22 november in de bibliotheek in Lemele.

Daarna op  vrijdagmiddag en avond 26 en zaterdag 27 november bij Super de Boer, zondagavond 28 november bij de adventsviering Raad van Kerken in Lemele.

Dan op donderdag 9 december nogmaals in de bibliotheek in Lemele en op zaterdag 11 december en maandag 13 december bij Super de Boer.

Natuurlijk kunt u altijd bellen en bezorgen wij bij u  thuis. Neem hiervoor contact op met Klazien Broeks, telefoonnr. 0572-373270

Artikel delen: