Raad neemt op korte termijn een besluit over nieuwe burgemeester

Oud burgemeester Leo Elfers

DALFSEN – Als het aan de gemeenteraad ligt zal de gemeente Dalfsen vroeg in het jaar 2011 een nieuwe burgemeester hebben. Op de (voorlopige) agenda van de raadsvergadering van 22 november 2010 staat de aanbeveling inzake de benoeming geagendeerd. In februari 2010 heeft de heer L.V. Elfers afscheid genomen als burgemeester van Dalfsen, sinds dat moment is de heer W.P.M. Urlings (waarnemend) burgemeester.

 De gemeenteraad heeft op 10 juni van dit jaar een profielschets voor de burgemeester vastgesteld en deze aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. Naar aanleiding van de profielschets hebben 39 kandidaten naar het ambt van burgemeester van Dalfsen gesolliciteerd: 12 sollicitanten zijn lid van het CDA, 9 van de PvdA, 9 van de VVD, 3 van de VVD, 3 van de CU, 1 van GroenLinks, 1 van een lokale partij en van 1 kandidaat is niet bekend of deze is aangesloten bij een politieke partij. Alle kandidaten zijn op gesprek geweest bij de CdK, die vervolgens de vertrouwenscommissie over de resultaten van deze gesprekken heeft geïnformeerd. De vertrouwenscommissie, waarin alle fractievoorzitters, zitting hebben heeft ook inzage in de sollicitatiebrieven. Met een selectie van de

kandidaten heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd. De vertrouwenscommissie zal vervolgens bepalen welke 2 kandidaten in aanmerking komen voor een aanbeveling tot benoeming. De raad beslist uiteindelijk over de aanbeveling en de volgorde van voorkeur van deze 2 kandidaten. Dat gebeurt in een besloten raadsvergadering. Na afloop daarvan wordt in een openbare raadsvergadering (22 november 2010) besloten tot aanbeveling van de kandidaat die de voorkeur geniet. Dan is ook bekend welke kandidaat aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt aanbevolen.

Artikel delen: