Waterschap tevreden na controlevlucht

Het Waterschap Groot Salland kijkt tevreden terug op een controlevlucht die onlangs boven het werkgebied werd gehouden. Ondanks enkele geconstateerde overtredingen is het waterschap goed te spreken over de naleving van de regels in het gebied.

Met de controlevluchten kan het waterschap binnen een paar uur bijna het hele werkgebied (West-Overijssel) globaal controleren op naleving van regels. Vanuit de lucht zijn bijvoorbeeld verkleuringen en hoogte-en diepteverschillen in het water goed te zien. Ook verboden bespuitingen kunnen worden geconstateerd. 

Tijdens de laatst gehouden vlucht werd onder andere schuimvorming in een sloot, een twijfelachtige mestopslag, afstroom naar en verkleuring van een sloot en een vermoedelijk verboden gegraven geul vanuit een bassin op een bedrijf gezien. Ook zijn enkele overtredingen van beweiding van vee op dijken waargenomen. 

De afdeling Handhaving van het waterschap maakt twee keer per jaar een controlevlucht, in het voor- en najaar. Zo mogelijk worden

Artikel delen: