Provincie: streep door permanente status Rosengaarde

DALFSEN – Zoals verwacht heeft de provincie de gemeentelijke beslissing om ook de laatste bewoners van de Rosengaardeweg een permanente status te geven, afgeschoten.De wijziging van het bestemmingsplan, onlangs door een minieme raadsmeerderheid aangenomen, is Overijssel in het verkeerde keelgat geschoten.

Die vindt dat recreatiewoningen in het noorden van Dalfsen daadwerkelijk de functie van recreatie moeten houden en niet gezamenlijk een soort woonwijk moeten gaan vormen. Dalfsen heeft nu twee keuzes: inbinden of de gang naar de rechter. In dat laatste geval schaamt in ieder geval Jan Uitslag, fractievoorzitter van het CDA, zich voor de gemeente Dalfsen. “Dit besluit komt inderdaad niet als een verrassing, meer als een bevestiging. Willens en wetens hebben we het bestemmingsplan gewijzigd. We wisten dat de provincie zich hier niet in kon vinden. Hopelijk komen we nu tot inkeer.” De gemeenteraad van Dalfsen besloot dat de laatste groep bewoners op de Rosengaardeweg, een vijftal dat zich vestigde na 2003, ook recht heeft op een permanente status. Dat de allesbepalende provincie onherroeppelijk ‘nee’ zou roepen werd voor lief genomen. “Dat zien we dan wel weer”, meldde VVD-raadslid Gerrit Schoonhoven, die blij was dat het dossier voor even dicht kon.Jos Ramaker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, is toch enigszins verrast over de provinciale beslissing, maar gaat een eventuele strijd niet uit de weg. “Het is gek dat we voor elk wissewasje toestemming van de provincie nodig hebben. Als fractie moeten we ons nog beraden op vervolgstappen. Duidelijk lijkt me echter dat als je als gemeenteraad een besluit neemt, je die beslissing dan een maand later niet zomaar aan de kant schuift.” (Dit en meer morgen in de stentor)

Artikel delen: