Historische Kring gaat zich beraden op de toekomst!

postkantoor1.jpg

DALFSEN – De historische kring van Dalfsen, één van de gebruikers van het Beatrix gebouw zit absoluut niet te wachten op een verhuizing naar de “Trefkoele”. Hier zijn we niet blij mee, aldus voorzitter Hans de Boer. We hebben ook een museum functie, dus we zijn van mening dat we in het centrum van het dorp horen.

Toeristen weten ons straks niet te vinden, daarnaast moeten we onze ruimtes kunnen afsluiten, dat zie ik in de Trefkoele niet gebeuren. We blijven van mening dat de aankoop van het oude postkantoor voor ons de beste optie is. We hebben een tijd terug ons beleidsplan ingeleverd, maar het lijkt er op, dat daar niet naar gekeken is. We gaan ons nu beraden wat we met deze situatie aan moeten!

Mogelijkheid aankoop van voormalige postkantoor nog open? Deel van de gemeenteraad houdt de mogelijkheid van aankoop van het voormalige postkantoor open. Gemeentebelangen-fractievoorzitter Jos Ramaker, die stelde dat een expositie- en informatiefunctie in het oude postkantoor dichter bij het dorpscentrum van Dalfsen veel meer aanloop zou genereren, met name van toeristen. (hij is ook zakenman geweest en kan daar goed over oordelen. red. dalfsennet) Maar volgens Goldsteen gaat het bij huisvesting in de Trefkoele om ‘een fractie’ van het bedrag dat met het voormalige postkantoor gemoeid is. Volgens Jos Ramaker kan de gemeente het geld van de verkoop van het Beatrixgebouw gebruiken voor het postkantoor. De Kring heeft de gemeente in een brief gevraagd het markante gebouw uit 1908 aan de Bloemendalstraat te kopen van TNT. Als de gemeente hiervoor zes ton beschikbaar stelt, wil de vereniging zich inspannen om daar bovenop minstens een ton te verwerven. Tevens stelt de kring dat het niet alleen een museum-functie betreft, maar ook een broodnodige uitbreiding van opslag- en werkruimte. De raadscommissie ging er in elk geval niet mee akkoord dat de brief van de Historische Kring kan worden afgehandeld. Omdat met name het CDA pas in de raadsvergadering haar standpunt wil bepalen, kondigde Ramaker aan, met een initiatiefvoorstel te komen. (Bron: historische Kring Dalfsen)

Artikel delen: