Gemeenten gaan lat-relatie aan

DALFSEN  – De gemeenten Dalfsen, Zwartewaterland en Staphorst zijn klein. Daardoor wordt het moeilijker om zelfstandig allerlei taken uit te voeren, waardoor de kwetsbaarheid toeneemt. Het trio wil de komende jaren intensief en op allerlei gebieden gaan samenwerken, maar wel met behoud van zelfstandigheid.

Dat blijkt uit de notitie ‘Samen op Stap, visie op verdere samenwerking tussen Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland’. Het rapport is gemaakt door een stuurgroep met leden uit de drie gemeenten. Op ICT-gebied werken de gemeenten al intensief samen.

Doel van de samenwerking die er vrijwel zeker gaat komen, is kosten te besparen, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verminderen van kwetsbaarheid. Verwacht wordt dat de gemeenten de komende jaren elk twintig procent minder geld krijgen. Bundeling van krachten is dan ook noodzakelijk. Er mag geen verwijdering komen tussen burger en bestuur.

De samenwerking die nu verder wordt onderzocht, betekent niet dat het trio bij een eventuele herindeling ook tot elkaar veroordeeld is, wordt geschreven.

(dit en veel meer kunt u lezen in de Meppeler Courant)

Artikel delen: