Overijsselse gemeenten slaan handen ineen voor duurzame energie

DALFSEN – Energieregio in samenwerking met ROVA en Provincie Overijssel – De Overijsselse gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen gaan in samenwerking met ROVA en de provincie Overijssel de noodzakelijke overgang naar duurzame energie oppakken. Daartoe hebben zij onlangs een Energieregio gevormd.

Onderzocht wordt in

welke mate deze regio in 2020 zelfvoorzienend kan zijn op energiegebied.

Inventarisatie van mogelijkheden voor duurzame energie in de regio

Het onderzoek richt zich voornamelijk op energiebronnen die in de eigen regio al aanwezig zijn. Het

gaat om duurzame bronnen zoals biomassa, zon, wind en aardwarmte. Het onderzoek wordt

uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud en Wageningen Universiteit en Researchcentrum

(WUR). Ook wordt gekeken naar eventuele knelpunten bij het vestigen van productielocaties voor

duurzame energie zoals die zich bijvoorbeeld voordoen bij windturbines en biogasinstallaties.

Oranjewoud gaat ook een onderzoek onder de bevolking houden om in kaart te brengen of er

belangstelling bestaat om (financieel) in duurzame energieprojecten te participeren.

Realisatie van concrete projecten versnellen

Onder het motto ‘kracht door samenwerking’, hebben de vier gemeenten, de provincie en ROVA de

handen ineen geslagen om de omschakeling naar duurzame energie te versnellen. En dat is ook hard

nodig, want Nederland loopt in Europa sterk achter in het tempo waarin deze omschakeling zich

voltrekt. Op dit moment wordt in ons land zo’n 4% van de energievoorziening duurzaam opgewekt,

waar dit in 2020 14% moet worden. Ieder jaar komen daar slechts enkele tienden van procenten bij.

De uitkomsten van de inventarisatie worden medio 2011 verwacht. Vervolgens worden zo snel

mogelijk kansrijke projecten opgestart, waardoor de zelfvoorzienende duurzame energieregio weer

een stap dichterbij komt.

Artikel delen: