Minder schoolverzuim, meer voortijdig schoolverlaters

DALFSEN – Dalfsen scoort structureel onder het landelijk gemiddelde. In de gemeente Dalfsen is een dalende lijn te zien in het aantal meldingen vanschoolverzuim. Het aantal voortijdig schoolverlaters is echter licht toegenomen. Dit zijn debelangrijkste conclusies uit het leerplichtverslag over het schooljaar 2009 – 2010.

De aanpak van schoolverzuim is een belangrijk wapen in de strijd tegen schooluitval en draagt bij aan de

verbetering van kansen voor jongeren. In de gemeente Dalfsen is dan ook veel aandacht voor preventie.

Dit in de vorm van voorlichting, de toepassing van de methodiek “Zieke als Signaal’, de invoering van een

regionaal verzuimprotocol en een goede begeleiding van VMBO naar het MBO.

Een eerste voorzichtige conclusie? De aandacht voor preventie lijkt de reden te zijn voor de daling in het

schoolverzuim. In het schooljaar 2008 – 2009 ontving de gemeente 77 meldingen van wettelijk

schoolverzuim, in het laatste jaar 67. Naast vroegtijdige signalering en zorg vindt de gemeente ook helder

handhaven belangrijk. In het verslagjaar werd in negen verzuimsituaties een strafrechtelijke reactie

passende geacht.

Ondanks de daling van het schoolverzuim is een lichte toename te zien van het aantal voortijdig

schoolverlaters. Met 44 nieuwe voortijdig schoolverlaters heeft de gemeente haar doelstelling voor het

schooljaar 2009 – 2010, namelijk maximaal 37, niet gehaald. Dit is mogelijk toe te schrijven aan een lichte

groei in het totaal aantal onderwijsdeelnemers en de mogelijkheid van elektronische gegevensuitwisseling.

Positief is dat de gemeente Dalfsen structureel onder het landelijk en regionaal gemiddelde scoort in

aantallen voortijdig schoolverlaters.

Artikel delen: