Gooi vet niet in het riool

201210b.jpg

Het is weer oliebollentijd! Het Waterschap Groot Salland roept burgers op oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen, toilet of andere manieren in het riool te laten weglopen.

Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken, zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel zelf. Daarnaast veroorzaken ze storingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. De stoffen breken moeilijk af tijdens het zuiveringsproces.

Vet omzetten in biodiesel

In de decembermaand wordt overtollig vet van onder andere oliebollen nog te vaak en in grote hoeveelheden teruggevonden in het riool. Terwijl het nu vaak voor overlast en kosten zorgt, kunnen de stoffen juist hergebruikt worden. Het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën promoot het inzamelen van en recyclen van frituurvet.

Door het inleveren van gebruikt frituurvet wordt het milieu op twee manieren bespaart: Het gebruikte frituurvet wordt hergebruikt als bijvoorbeeld biobrandstof. Het gebruikte frituurvet wordt niet weggegooid in het riool waar het verstoppingen kan veroorzaken en schade kan opleveren. Op de website www.frituurvetrecyclehet.nl staat meer informatie en worden tips gegeven voor wat te doen met gebruikt vet. 

Als je het vet wél in het riool dumpt ben je pas écht een oliebol!

Artikel delen: