Roeken in Raalte

RAALTE – De gemeente Raalte neemt maatregelen om overlast door roeken tegen te gaan. Deze vogels leven in kolonies in de buurt van huizen in de wijk De Hartkamp en langs de Acacialaan.

 De gemeente heeft een plan opgesteld waar en in welke mate overlast door de vogels voorkomt. Verder beschrijft het plan hoe roeken kunnen worden verjaagd en waar ze ongehinderd kunnen verblijven. Een deel langs het Overijssels Kanaal tussen de Overkampsweg en de Derksbrug is aangewezen als verblijfsgebied. De gemeente heeft inmiddels een ontheffing ontvangen voor het verstoren en verjagen van de dieren. De ontheffing is nodig, omdat de roek een beschermde vogel is.(bron rtv oost)

Artikel delen: