Kop in het Zand

kopinhet_zand.jpg

Foto: Lucie Otten

DALMSHOLTE – MARKELO – Afsluiting Stimuland-project Kop in ’t Zand met symposium bij Dieka in Markelo Stichting Stimuland sluit op donderdag 17 februari het project ‘Kop in ’t Zand’ af met een symposium bij Dieka in Markelo. Gedeputeerde Piet Jansen krijgt een brochure overhandigd waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd.

In het kader van ‘Kop in ’t Zand’ zijn twaalf melkveehouders opgeleid tot een soort duurzame voorhoede. Hun kennis moet voordelen opleveren voor zowel milieu als het bedrijf. Iedereen is welkom. De bezoekers van het symposium mogen gratis deelnemen aan twee workshoprondes en krijgen de brochure mee naar huis. Als andere agrariërs meer informatie willen over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen, kunnen ze bij deze twaalf ‘voorlopers’ terecht. Het project is in 2007 in het leven geroepen. Opdrachtgever was de Provincie Overijssel. “Duurzaam werken met behoud van economisch resultaat, dat was de insteek”, stelt projectleider Joop Rensen.

Henk Ormel, één van de deelnemende boeren, vertelt: “Door ‘Kop in ’t Zand’ ben ik bewuster na gaan denken over de keuzes die ik maak. Dat heeft gezorgd voor kostenbesparingen, maar ook voor een grotere opbrengst of zelfs beide.”De deelnemers aan het project werden ondersteund door twee bedrijfsadviseurs van Countus en For Farmers en een medewerker Wageningen UR. De melkveehouders kregen in groepsverband informatie over de mogelijkheden van efficiëntere mineralenbenutting, stikstofgebruik, de toepassing van stro in het rantsoen, alternatieve grassoorten, optimale bemesting en mestvergisting. Tijdens demodagen kwamen onder andere de aanwending van vloeibare kunstmest en het oogsten en verwerken van maïs tot krachtvoer aan de orde. Deelnemers

De deelnemende melkveebedrijven zijn: Familie Ormel uit Bruinehaar, familie Roelofs uit Lemelerveld; familie Bouhuis uit Nutter, familie Vedders uit Haaksbergen, familie Bakhuis uit Daarle, familie Blankena uit Holten, familie Bos uit Deventer, familie Dijsselhof & Strijdveen uit Broekland, familie Groeneveld uit Lattrop-Breklenkamp, familie Valk uit Broekland, familie Lansink uit Haaksbergen en familie Grotenhuis uit Dalmsholte.Symposium

Het symposium begint om 9.30 uur. Na een interviewronde door Catharinus Wierda en de overhandiging van de brochure volgen twee workshoprondes. De bezoekers kunnen kiezen uit de volgende workshops: bodemvruchtbaarheid, mest en bemesting, bouwplan melkveebedrijf, voeding en veestapel, lucht en water en duurzame bedrijfsstrategieën. Na een gemeenschappelijke lunch wordt het symposium om 13.30 uur afgesloten. Iedereen is welkom om mee te doen. Deelname is gratis. Wel wordt de belangstellenden gevraagd om zich vooraf op te geven (in verband met de lunch). Dat kan door te bellen naar (0529) 47 81 80 of een e-mail te sturen naar: info@stimuland.nl. Meer informatie op www.stimuland.nl.  Het project Kop in ’t Zand wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Artikel delen: