Salland wordt waterproof

HEINO – Als gevolg van nationale en Europese regelgeving moet ook Groot Salland ervoor zorgen dat het water langer wordt  vastgehouden zodat er minder hoeft worden aangevoerd in droge perioden en afvoerpieken in natte perioden kunnen worden afgevlakt.

Land wordt door  het waterschap aangekocht en dat wordt geruild met agrariërs zodat er meer ruimte komt om sloten en retentiegebieden aan te leggen. Het doel is om van de 800 hectare grond minimaal 1 procent te gebruiken om water vast te houden en verdroging tegen te gaan. In het Overijsselse Heino, in natuurgebied de Vloedgraven, zijn proeven gehouden met bredere sloten, natuurlijke zuivering door groene slootkanten. Op agrarische bedrijven zijn bezinksloten aangelegd om regenwater van het erf eerst op te vangen voordat het in het oppervlakte water wordt geloosd. In dit project van het waterschap Salland wordt nauw samengewerkt met de boeren in het gebied. Er is ook gekozen voor een andere aanpak. De boeren in het gebied kunnen niet alleen meepraten over het project maar ook meebeslissen. Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren worden niet door het waterschap van boven af voorgeschreven maar worden van te voren met de boeren besproken. Het blijkt dat er meer draagvlak ontstaat.  Deze aanpak is aangewakkerd door David Maaswaal projectleider van het project Salland Waterproef van het waterschap in Overijssel. “Het is een leuk clubje boeren om mee te werken, we zoeken naar gemeenschappelijke belangen  om te waterkwaliteit te verbeteren. Het landschap gaat veranderen als Salland waterproef is”, aldus David van Maaswaal. “Er komen  bredere sloten met wuivend riet dat je gedag zegt”. (bron vroege vogels)

Artikel delen: