Reactie op stuk Arno van Dijk

Als een van de vaste lezers van Dalfsennet.nl is het me opgevallen dat je geen ruimte geeft voor het uitdragen van de standpunten van politieke partijen, net zoals je adverteerders geen ruimte geeft, een goede zaak. Nu staat daar op 11 februari toch het stuk van Arno van Dijk, kandidaat Statenlid voor het CDA. Hoewel je site geen forum is waarop iedereen zijn mening kwijt kan zou ik toch graag op je site een reactie geven.

Hoewel het onderschrift anders doet vermoeden hoop ik toch echt dat het de persoonlijke mening van dhr. van Dijk is. Zo niet dan vrees ik het ergste voor het financiële en sociale aspect in onze provincie maar ook in onze gemeente (dhr. van Dijk is lid van de CDA fractie).

De versnippering van landbouw- en natuurgronden door een 2-baans weg (en geen 4-baans weg) genieten bij hem (of het CDA) de voorkeur boven het verdwijnen van 29 huizen met minimaal even zoveel gezinnen (bij de Noordelijke variant slechts 5 huizen). Deze wijkers moeten maar afwachten of er voor hen een plaats in het buitengebied is, en zo ja of ze er wel welkom zijn.

Een goot aantal andere gezinnen krijgt een viaduct van 6 meter hoog op enkele tientallen meters voor hun huis of nog erger, de weg op slechts enkele meters voor hun huis. Wat te denken van de scholen in Oudleusen en Ankum, deze staan op slechts enkele tientallen meters. Kinderen worden hier blootgesteld aan te grote hoeveelheden fijnstof. De landelijke politiek gaf juist afgelopen week een signaal af dat ze geen nieuwe scholen binnen 300 meter van een snelweg wil. Maar ja, hier wordt een autoweg aangelegd en geen school.

 

Ook bij het combinatie alternatief worden de betreffende boeren fysiek gescheiden van hun landbouwgronden, is er sprake van een sociale barrière en vindt er aantasting van unieke karakters plaats. Wel wordt op diverse aspecten de verdere ontwikkelingen in dit gebeid beperkt. Of de aanleg van de Noordelijke variant funest is voor de voortgang van de bewoners (binnen het gebied Hardenberg – Almelo – Zwolle) valt te betwijfelen. Het zou weleens tot een flinke besparing kunnen leiden door o.a. een directe aansluiting op de N36. Die hele investering en rigoureuze aantasting van o.a. de natuur en het landschap bij Ommen en Varsen is dan niet noodzakelijk. Ook hoeft de N377 niet zo rigoureus te worden aangepakt. Het bijkomende voordeel is dat het de leefbaarheid van veel gezinnen verhoogt, het doorgaande verkeer hoeft tenslotte niet meer door de bebouwde kommen van Balkbrug en Nieuwleusen. De provincie en gemeente Dalfsen hebben hierdoor wellicht voldoende “eigen” gelden voor de N48. Kunnen we die van Essent ergens anders aan besteden. Tenslotte geeft dhr. van Dijk aan dat we met de crisis- en herstelwet in de hand (versnelde procedures met minder inspraak voor de burger) en de gelden van Essent alles maar snel moeten regelen en aanleggen. Voor mij betekent dit zoveel als: het maakt niet uit dat we iets kunnen besparen, het geld is er en de burgers (bewoners) moeten niet zeuren. Stel je voor dat de politiek zich bedenkt. Weleens over de nieuwe N36 van Ommen naar Hardenberg gereden? Een prima oplossing maar ……………. “niet in mijn (achter)tuin”!?.

Een bezorgde inwoner van Dalfsen.

Artikel delen: