Aangenomen Tweede Kamer motie met grote gevolgen voor de N340 discussie

Aangenomen Tweede Kamer motie met grote gevolgen voor de N340 discussie Beste Sympathisanten,  Ter info zend ik jullie onderstaande mailwisseling. Met vriendelijke groet, Namens de Initiatiefgroep Red het Leusener en Varsener Vechtdal.

XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr.

57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 december 2010

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister in 2011 het MIRT gaat invullen voor de periode 2020–2028; overwegende, dat in het regeerakkoord is opgenomen dat daarbij de mainports, brainports en greenports prioriteit krijgen; constaterende, dat ondanks de inspanningen die in het huidige MIRT worden gepleegd de nadere analyse van de regionale NMCA kan uitwijzen dat er ook buiten deze gebieden mobiliteitsknelpunten zijn; verzoekt de regering in het kader van het verlengde MIRT in elk geval over de volgende projecten conform de spelregels van het MIRT in overleg te treden met de decentrale overheden, met als inzet en indien mogelijk te komen tot opname in het MIRT Projectenboek waarbij ook medefinan-ciering van de regio of voorfinanciering aan de orde kan zijn, en de Kamer hierover bij de actualisatie van het beleid te informeren: –spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt maken voor personenvervoer; –N48 Hoogeveen-Raalte uitbreiden tot robuuste 2×2 100 km/h weg; –RegioRail fase 2 stad en regio Groningen; –ongelijkvloers maken N381 Drachten-Smilde; –vervanging bestaande brug in de A6 door aquaduct (Scharsterbrug); –goederenspoorlijn Vlissingen-Antwerpen (VeZa); –N57/N59 op Schouwen-Duiveland-Hellegatsplein; –goederenspoor RoBel, gedeelte West-Brabant (Sloeboog, omleiding Bergen op Zoom, omleiding Roosendaal); –aanpak N65 waaronder Vught, A2 Eindhoven-Weert, Aanpak A67; –N35 Zwolle-Wierden; –aanpak verbreding A1 tot Duitse grens; –ontbrekende schakel A15; –opwaardering N50 Emmeloord – Hattemerbroek tot A50; Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 XII, nr. 57 1

–N23 fase 2: kortsluiting Baai van Van Eesteren, en gaat over tot de orde van de dag. De Rouwe Aptroot De Mos

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 XII, nr. 57 2

Artikel delen: