Jeugdbestuurder presenteert ideeën aan Algemeen Bestuur

Jeugdbestuurder Jan-Willem Brouwer (17 jaar) presenteert donderdag het manifest van het landelijke jeugdwaterschapsbestuur aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland. In dit manifest doen de 17 jeugdwaterschappers aanbevelingen hoe de waterschappen jongeren kunnen betrekken bij en enthousiasmeren voor waterbeheer.

Jan-Willem Brouwer is namens Groot Salland afgevaardigde in het landelijke jeugdwaterschapsbestuur, dat een initiatief is van de gezamenlijke waterschappen. Het heeft als doel jongeren te betrekken bij het werk van de waterschappen.

Manifest

In het manifest van het jeugdbestuur staat hoe de Nederlandse waterschappen jongeren er bewuster van kunnen maken dat het niet zo vanzelfsprekend is dat wij veilig, met droge voeten en schoon water in Nederland leven. En hoe de waterschappen hun werk beter bij jongeren onder de aandacht kunnen brengen. Daarnaast willen de waterschappen ook graag jongeren stimuleren te kiezen voor een studie en loopbaan in het waterbeheer/-management. Over deze aspecten heeft het jeugdwaterschapsbestuur zich de afgelopen maanden gebogen.

Lerarenpanel en landelijke Waterschapsdag

Het jeugdwaterschapsbestuur adviseert een betere afstemming tussen waterschappen en leraren. Bijvoorbeeld via een lerarenpanel. Daarnaast willen zij graag een Nationale Waterschapsdag organiseren. Deze dag zou een combinatie moeten worden van informatie, waterbewustzijn en amusement. Het jeugdwaterschap wil deze graag in samenwerking met jongeren organiseren. Een andere aanbeveling is het actief meedoen van waterschappen aan markten die middelbare scholen houden om vervolgopleidingen onder de aandacht te brengen van hun leerlingen. Kijk op www.wgs.nl/jeugdbestuur voor het complete manifest.

Artikel delen: