Het einde van Overijssel.

 

HENGELO – DALFSEN – Op donderdag 24 februari om 19.30 uur houdt Samenspraak (voorheen de Debatkamer Overijssel) in samenwerking met RTV Oost een verkiezingsdebat in het gebouw van RTV Oost in Hengelo. Het onderwerp is de verhouding tussen rijk, provincie en gemeente: zitten ze elkaar in de weg of vullen ze elkaar aan?

 

In anderhalf uur wordt er een drietal stellingen over dat onderwerp gekraakt. Een forum met o.a. Han Noten (nieuwe burgemeester van Dalfsen en fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer), Hans Prakke (oud-voorlichter van de SER) en Job Klaasen (Gedeputeerde in de provincie Overijssel) zorgt voor een pittige inleiding. Daarna barst de discussie tussen kandidaat-Statenleden los. Natuurlijk is ook inbreng vanuit de zaal van harte welkom. Alle partijen die deelnemen aan de komende Statenverkiezingen hebben hun medewerking toegezegd. Gespreksleider is Frans van Ginkel.

De grote vraag de 24ste is of er toekomst is voor de provincie. Is de provincie niet veel te vaag of te ver weg? Snapt de burger wat de provincie is en doet? De discussie over nut en noodzaak van – in dit geval – Overijssel wordt al jaren gevoerd. In de aanloop naar de verkiezingen op 2 maart noemen landelijke politici de Statenverkiezingen vooral een graadmeter voor de positie van het kabinet. Provinciale thema’s komen niet aan de orde omdat ze ondergesneeuwd worden door Haagse aangelegenheden. Gaat de provincie zich terugtrekken op een paar kerntaken of is er geen toekomst en wordt het Provinciehuis in Zwolle omgebouwd tot seniorenappartementen? Beide varianten bieden kansen voor gemeenten, iemand of iets zal de taken moeten overnemen. En dan onstaan er wellicht weer samenwerkingsverbanden van gemeenten die dan mini-provincies vormen. De opwarmstelling is: is er iets als een Overijssel-gevoel en verdwijnt dat als de provincie verdwijnt?

Uitgenodigd als publiek (en meepraters) zijn alle gemeenteraadsleden uit heel Overijssel, alle leden van de Colleges van B&W, alle griffies en alle huidige en potentiële statenleden. Er zijn ook plaatsen beschikbaar voor belangstellenden, dus ook voor de kijkers van Dalfsennet.nl. U moet zich wel even aanmelden: www.arcon.nl/debat

Meer info: SamenSpraak, Frans van Ginkel, 06-54901900 of fvanginkel@arcon.nl

Artikel delen: