Een mooie Ierse verse wens van vriendschap

Dit verhaal is een ware gebeurtenis  

Geen berg is te hoog, geen grond te hard. Om jou te zeggen……ik draag je

in mijn hart.

Zijn naam was Fleming, hij was een arme Schotse landbouwer.

Op een dag, terwijl hij probeerde om het leven voor zijn familie aangenaam

te maken, hoorde hij een schreeuw om hulp die uit een nabijgelegen moeras

kwam.

Hij liet alles vallen en liep naar het moeras.

Met zijn taille tot in de zwarte smurrie, zag hij een bange jongen, gillen

en worstelen.

De landbouwer Fleming redde de jongen van wat een langzame en

angstaanjagende dood kon geweest zijn.

De volgende dag kwam een koets aan bij het huis van de boer.

Een elegant geklede man stapte uit en introduceerde zich als de vader van de

jongen die boer Fleming had gered.

“ik wil u terugbetalen,” zei hij.

“U redde het leven van mijn zoon.”

“Meneer, ik kan niets aanvaarden voor wat ik deed” antwoordde de Schotse

landbouwer ondanks de aanbieding..

Op dat ogenblik, verscheen de eigen zoon van de landbouwer aan de deur van

de boerderij.

“Is dat uw zoon?” vroeg de edelman.

” Ja,” antwoordde de landbouwer trots.

“Ik wil met u een overeenkomst maken.

Laat me hem van het niveau van onderwijs voorzien zoals die waarvan mijn

eigen zoon zal genieten.

Hij zal zonder twijfel een mens worden waar wij beiden trots zullen op zijn.

En zo gebeurde.

De zoon van Fleming studeerde op de beste scholen en hij behaalde op St.Mary

de Medische School van het Ziekenhuis in Londen een diploma, en werd over de

hele wereld bekend als de Heer Alexander Fleming, uitvinder van de

Penicilline.

Jaren daarna, werd de zoon van de edelman, die uit het moeras was gered,

getroffen door een longontsteking.

Wat redde zijn leven dit keer?  Penicilline.

De naam van edelman? Lord Randolph Churchill. De naam van zijn zoon?

De heer Winston Churchill.

Ooit zei iemand: “What goes around comes around” of “Wat rond gaat komt

terug”.

* Werk alsof u het geld niet nodig heeft

* Heb lief alsof je nooit gekwetst bent geweest.

* Dans alsof niemand kijkt.

* Zing alsof niemand luistert.

* Leef alsof het de hemel op aarde is.

Het is vriendschapsweek. Zend dit naar iedereen waarvan je denkt dat hij of

zij je VRIEND is.

Zend dit door en maak iemands dag goed. EEN IERSE WENS VAN DE VRIENDSCHAP:

zend dit ook terug.

Ik hoop van harte dat het ook voor u werkt.

* Moge er er altijd werk voor uw handen zijn om te doen;

* Moge uw beurs altijd minstens één of twee muntstukken bevatten;

* Moge de zon altijd schijnen op uw ruit;

* Moge er steeds een regenboog volgen op elke regenbui;

* Moge de hand van een vriend altijd dicht bij u zijn;

* Moge God uw hart vullen met geluk!

OK, dit is wat u moet doen.

Verzend dit naar al uw vrienden. Maar – u moet dit binnen het uur verzenden! 

Maak een wens!!

Gedaan?

Wat zal er gebeuren als u deze boodschap doorstuurt naar:

1 persoon — uw wens zal waarheid worden binnen het jaar

3 personen — binnen 6 maanden

5 personen — binnen 3 maanden

6 personen — binnen 1 maand

7 personen — binnen 2 weken

8 personen — binnen 1 week

9 personen — binnen 5 dagen

10 personen — binnen 3 dagen

12 personen — binnen 2 dagen

15 personen — binnen 1 dag

20 personen — binnen 3 uren

Als u dit schrapt nadat u het leest, zal u 1 jaar pech hebben!

Maar als u het naar 2 van uw vrienden zendt, zal u automatisch 3 jaar

geluk hebben !!!

Liefs

Ingezonden stuk

Artikel delen: