Vandaag is het Aswoensdag

 

Askruisje

DALFSEN – Aswoensdag is de dag na carnaval, meer bepaald de dag na Vastenavond. In de katholieke traditie is Aswoensdag het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend, de laatste zondag voor Pasen is Palmzondag. Voor sommigen is het ook veel beter om maar eens flink te gaan vasten.

 Hieronder nog meer over tradionele aswoensdag zoals dat groeger ging. Tegenwoordigdenkt menigeen er veel luchtiger over. Dat moet ook ieder voor zich zelf beslissen.

Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”Oosters-Orthodoxe christenen laten de as op de kruin strooien in plaats van een kruisje op het voorhoofd. Deze as is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’ (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking “in zak en as zitten”.

Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, in de meest recente editie van het kerkelijk wetboek van 1983 een verplichte vastendag voor katholieken[1] Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen. Wie kan, wordt uitgenodigd om ook op andere dagen, zoals paaszaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten. De bisschoppenconferentie kan het onderhouden van vasten en onthouding nader bepalen en ook andere vormen van boete, vooral liefdewerken en oefeningen van vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de plaats van vasten en onthouding stellen[2]. Zo bepaalde de Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989: “Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.”[3]Lokale gebruiken In de regio van Antwerpen wordt er op Aswoensdag traditioneel pruimentaart gegeten, in Nederland haring (het zogenaamde “haringhappen”). Data van Aswoensdag in de komende jarenDe vroegste datum voor aswoensdag kan 4 februari zijn, de laatst mogelijke datum is 10 maart.

2011 : 9 maart

2012 : 22 februari

2013 : 13 februari

2014 : 5 maart

2015 : 18 februari

2016 : 10 februari

2017 : 1 maart

2018 : 14 februari

2019 : 6 maart

(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Artikel delen: