Zwerfafvalactie in de week van “Natuurlijk Schoon”

Dalfsen – Alle basisscholen in de gemeente Dalfsen dragen hun steentje bij om zwerfafval op te

ruimen voor de opruimactie ‘Natuurlijk Schoon’. Deze actie, georganiseerd door de ROVA, vindt

plaats in de week van 14 tot en met 18 maart en ook het Agnieten College in Nieuwleusen doet mee.

Op woensdag 16 maart gaan 62 brugklasleerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen op pad om

de omgeving schoon te maken. De leerlingen doen dit in het kader van een maatschappelijke stage met als

onderwerp ‘de leefomgeving.’ Deze actie is tweeledig.

Een deel bestaat uit het opruimen van zwerfafval onder leiding van Staatsbosbeheer (bij de Werkschuur),

Waterschap Groot Salland (bij de Hulsterplas), de gemeente Dalfsen (de snoeproutes tussen de winkels en

school) en ROVA (het centrum). Voor het tweede deel wordt de groep met de Groenbus van ROVA

opgehaald voor een educatief programma over afval. Leerlingen krijgen voorlichting over de gevolgen van

afval op het milieu en over het belang van afval scheiden. Een rondleiding door het bedrijf van ROVA

maakt ook onderdeel uit van het programma. Rond het middaguur wordt al het verzamelde afval op het

schoolplein bij elkaar gebracht en sluit wethouder Agricola de actie af.

Artikel delen: