INFORMATIEBORDEN BIJ STUW VILSTEREN NU TWEETALIG

vechttweetaligeborden_017.jpg

VILSTEREN – OUDLEUSEN – De bestaande informatieborden van het waterschap bij de stuw Vilsteren in de Vecht zijn recent aangepast. Nu staat zowel in het Nederlands als in het Duits informatie weergegeven over de rivier de Vecht, de stuw, de vistrappen en algemeen waterschapswerk. Deze actie vloeide voort uit afspraken die gemaakt zijn in de Grensoverschrijdende Stuurgroep Vecht en Vechtdal. 

 

We werken aan de Vecht steeds nauwer samen met onze Duitse partners. De helft van de Vecht ligt in immers in Duitsland. Die samenwerking heeft naast de hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en de realisatie van een halfnatuurlijke Vecht ook betrekking op het gebied van toerisme. De Grensoverschrijdende Stuurgroep Vecht en Vechtdal, stimuleert o.a. dat op veelbezochte locaties langs de Vecht informatie wordt gegeven in twee talen. Het Waterschap Groot Salland heeft hier met de tweetalige borden bij stuw Vilsteren als eerste invulling aan gegeven. Rond de Vecht werken de verschillende partners hard aan gezamenlijke Vechtbeleving bij bewoners en bezoekers van het Vechtdal. Het gebied wordt daarom meer en meer gepromoot, zowel in Duitsland als in Nederland. (bron Waterschap Salland)

Artikel delen: