Overlastseizoen eikenprocessierups begonnen

eikenprocessierups.jpg

De eikenprocessierupsen hebben vanaf nu al de beruchte brandharen die bij mensen en dieren voor overlast kunnen zorgen. De ontwikkeling van de eikenprocessierups verloopt onder invloed van de huidige optimale omstandigheden bijzonder snel. De aanhoudende warmte en het voedselaanbod van eiken die in de tweede helft van april al volledig in blad stonden zorgen ervoor dat er geen belemmeringen zijn en de ontwikkeling niet beperkt wordt.

Hierdoor zullen niet alle groenbeheerders de bespuitingen ter bestrijding van de eikenprocessierups tijdig kunnen afronden. Zodra de eikenprocessierupsen uit het ei komen hebben de kleine rupsjes al haren. Dit zijn echter niet de brandharen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken zodra je er mee in contact komt. Die brandharen verschijnen pas nadat de rupsen zich voor de derde keer verveld hebben. Vanaf het vierde larvale stadium heeft elke rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen. Die brandharen komen vrij zodra ze zich bedreigd voelen. Bij elke volgende vervelling vervellen ook de brandharen mee en worden er weer 700.000 nieuwe haren gevormd. De oude haren blijven achter in het nest.

Het moment waarop de brandharen verschijnen is dit jaar bijna drie weken eerder dan vorig jaar maar vergelijkbaar met de ook al zeer warme en vroege voorjaren in 2007 en 2009. Uit de waarnemingen in het recent opgestarte Eikenprocessierups Proefstation blijkt dat niet alle rupsen in hetzelfde larvale stadium zitten. De eerste rupsen bereikten het afgelopen weekend het vierde larvale stadium terwijl er nog rupsen in het derde en sommigen nog in het tweede larvale stadium zitten en dat de periode met overlast langer kan gaan duren. De consequentie is dat de vorming van de karakteristieke nesten ook verspreid plaats zal gaan vinden. Met het verschijnen van het vierde larvale stadium kan het Proefstation niet meer zonder beschermende pakken betreden worden.

Bericht uitgegeven door het Eikenprocessierups Kenniscentrum op maandag 9 mei 2011

Artikel delen: