Filedruk in Overijssel neemt fors af

file.jpg

In 2011 staan we in Overijssel veel minder in de file. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat in Overijssel de filedruk (dit is de lengte van de file vermenigvuldigd met de duur ervan) in de eerste vier maanden van dit jaar met 45 % is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2010. De Verkeersinformatiedienst VID meldde eerder deze maand dat de filedruk in Nederland met 17% is afgenomen in de eerste vier maanden van 2011 ten opzichte van vorig jaar.

De belangrijkste reden voor deze afname is het oplossen van grote verkeersknelpunten. In het kader van de Spoedaanpak Wegen worden 28 wegvakken door de regering in hoog tempo aangepakt. Hiervan zijn er inmiddels 16 uitgevoerd. Eén van die verkeersknelpunten die in het kader van de Spoedaanpak Wegen is aangepakt, is de A28 tussen Zwolle en Meppel, jarenlang het grootste verkeersknelpunt in Noord Nederland.

Op maandag 16 mei is de verbetering van de A 28 tussen Zwolle en Meppel officieel geopend door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Op basis van cijfers van de VID is bekend gemaakt dat door de maatregelen de filedruk op de A28 met maar liefst 70% is verminderd. Meer asfalt helpt” zo wordt er landelijk geconcludeerd. Maar we moeten er ook bij zeggen dat het nog afwachten is hoelang deze extra meters asfalt bestand zijn tegen de verwachte toename van het aantal voertuigkilometers.

Files ten gevolge van werkzaamheden aan de weg wel toegenomen. Met het uitvoeren van wegwerkzaamheden de afgelopen jaren om het verkeer beter te laten doorstromen is het aandeel files in Overijssel ten gevolge van werk aan de weg toegenomen van 2% in 2007 tot 13% in 2010. Daar staat tegenover dat de resultaten van de wegverbeteringen evident zijn. Het aandeel files ten gevolge van de verkeersknelpunten in de ochtend- en avondspits daalde van 78% in 2007 tot 66% in 2010. Met de realisatie van de verbreding van de A28 zal dit aandeel in 2011 nog verder dalen.

Ontwikkeling filezwaarte 2007-2011

Bron: Rijkswaterstaat, dataportal

Artikel delen: