Jubileumconcert “De Stuwzangers” groot succes.

VILSTEREN – Het jubileumconcert dat shantykoor “De Stuwzangers” uit Vilsteren tweede Pinksterdag hield t.g.v. haar 10 jarig bestaan, mondde uit in een groots muzikaal festijn, dat bij iedereen grote indruk achterliet. Naast shantykoor “De Stuwzangers”, dat met nagenoeg het voltallige koor aantrad, werkten nog twee koren mee, “De Roergangers” uit Stadskanaal en “Kop van ’t Ende” uit Elburg.

Elk koor trad twee keer gedurende 25 minuten op. De nummers waren zodanig geselecteerd en op elkaar afgestemd dat er een rijkgeschakeerde repertoire werd gepresenteerd. De publieke belangstelling was overweldigend; naar schatting 2000 mensen kwamen af om het vier uur durende zangfeest van nabij mee te maken; een evenaring van het jubileumconcert van 5 jaar geleden. Dank zij een aangename temperatuur kon het publiek het concert in de openlucht bijwonen. Slechts bij het slotoptreden van “De Stuwzangers” verstoorde een regenbuitje voor een klein moment het optreden en kwamen de paraplu’s toch nog van pas.

“De Stuwzangers” openden het concert met enkele prachtige nummers waardoor de stemming er vanaf het eerste moment goed inzat. Onder aanvoering van dirigent Flip Jonkman werd de toon gezet voor het vervolg. Na de aftrap door “De Stuwzangers” trad “Kop van ’t Ende” voor het voetlicht. Ook die lieten zich niet onbetuigd. Met verve werden nummers uitgevoerd. Joop Groenewege, de dirigent, wist ondanks een minimale koorbezetting het publiek volop te laten genieten. Dit lukte ook Jan de Vrieze, de dirigent van “De Roergangers” die eveneens met zijn koor het publiek enthousiast wist te krijgen.

Als laatste koor voor de pauze kwamen opnieuw “De Stuwzangers” aan bod.

Na de pauze traden de 3 koren in dezelfde volgorde, waarbij het gevarieerde aanbod van de liedjes er voor zorgde dat  geen enkel lied voor een tweede maal werd gezongen.

De uitvoering door de drie koren was een lust voor het oor. Het enthousiasme van het publiek was kenmerkend voor sfeer van de middag. De toehoorders genoten volop van de manier waarop de drie koren hun repertoire uitvoerden. Bij bepaalde, gevoelige, nummers was het muisstil en klonk er na afloop een geweldig applaus. Bij andere nummers werd er volop meegezongen, meegedeind  en meegeklapt. De ware liefhebber voelt dit feilloos aan.

Na afloop waren het bestuur en de leden van de jubileumcommissie uitermate tevreden over de afloop van een geweldig muziekfestijn. Ze beseffen maar al te goed dat het succes niet alleen de verdienste is van “De Stuwzangers” maar voor een even belangrijk deel voor rekening komt van de twee gastkoren. Lovende en bewonderende opmerkingen vanuit het publiek bevestigden het goede gevoel dat alom heerste.

Artikel delen: