Pastoor Woorts

Ik vind het héél leuk dat de mensen uit Dalfsen mij nog niet zijn vergeten. Op vragen van DalfsenNet.nl geef ik heel graag antwoorden. Zeven jaar heb ik gewoond in Dalfsen (van 1997 tot 2004). Eerst werd ik pastoor van Dalfsen, Hoonhorst en Ommen en later van meer parochies in Salland. Heel graag ben ik in Dalfsen geweest. Het is een fijn dorp om te wonen.

Graag heb ik ook in Salland gewerkt. Het was goed en plezierig samenwerken met de andere priesters en pastoraal werkers. Met veel mensen in en buiten de parochies heb ik ontmoetingen gehad, zowel bij heel mooie en blijde momenten, maar ook bij moeilijke momenten.

Het was fijn om met veel mensen te mogen samenwerken en ons geloof te delen en te vieren. Blij was ik ook met de band met de scholen: de Polhaar in Dalfsen, de St.Cyriacus in Hoonhorst en de St.Bernardus in Ommen. Later ook met de H.Hartschool in Lemelerveld en de St.Willibrordus in Vilsteren.
Ook de contacten met de protestante gemeente waren hartelijk, in het bijzonder met de dominee’s.

Na Dalfsen ben ik enkele maanden in Rome geweest om weer te mogen studeren. Nu ben ik bijna drie jaar pastoor van de parochies van het parochieverband Sint Maarten van de Utrechtse Heuvelrug. Dat zijn zeven parochies, waarvan Zeist de grootste is. Ook hier ben ik graag. De plaats waar ik woon is Maarn. Daar woon ik in een pastorie naast de St.Theresiakerk.

Voor deze zeven parochies werken we met twee priesters (waar ik er één van ben) en drie pastoraal werksters. Wat ik het meeste mis hier de contacten die ik in Salland met de scholen had; dat is hier helaas niet.

Wat voor mij in Dalfsen een hoogtepunt was: de renovatie van de parochiekerk en de viering daarvan. Met veel mensen hebben we de parochiekerk een flinke opknapbeurt kunnen geven en meer uitstraling kunnen geven. Daar hebben veel mensen in samengewerkt. De renovatie werd afgesloten met de zegening van een nieuw altaar. Die viering was heel bijzonder.

Ook was een hoogtepunt: de vieringen met Pasen waarin volwassenen werden gedoopt en gevormd. Heel mooi is het als je als priester volwassenen mag voorbereiden op hun Doopsel en Vormsel.

Nog steeds krijg ik post uit Dalfsen. Meestal is dat met Kerstmis, maar ook tussendoor. Dat kan ook een geboortekaartje zijn van een bruidspaar dat ik heb mogen trouwen, dat kan een kaart of brief zijn met Pasen, vanwege mijn verjaardag of priesterwijdingsdag. Maar ook een overlijdensbericht van iemand die ik goed gekend heb.

Het doet mij goed dat mensen nog steeds aan je denken. Het lukt helaas niet om alle contacten aan te houden. Hier wordt ook weer alle aandacht gevraagd en moeten en mogen dingen opgebouwd worden. Maar de herinnering aan de mensen in Dalfsen, Hoonhorst en andere parochies is mij dierbaar en ik dank God dat ik zeven jaar in Dalfsen heb mogen wonen en er heb mogen werken.

Nu woon en werk ik dichter bij Utrecht en dat is voor mij belangrijk, omdat ik naast mijn werk voor de parochies ook taken heb voor het bisdom en dan moet ik vaak in Utrecht of Zeist zijn. Die taken hebben te maken met de kerkgebouwen in ons bisdom, de kerkelijke kunsten de priesteropleiding.

Voor de parochie Dalfsen en het parochieverband vind ik het heel jammer dat pastor Thomas gaat vertrekken. Hem wens ik Gods zegen en alle goeds voor zijn toekomst in India! Hopelijk komt er weer een priester wonen in Dalfsen. Hartelijk groet ik iedereen in Dalfsen, Hoonhorst en omstreken!

Pastoor Woorts

Artikel delen: