In Hoonhorst groeien de bomen tot de hemel…

 

HOONHORST – Als we de berichten in de krant mogen geloven zal er over een paar jaar een nieuwe “Potstal ” in Hoonhorst staan, weer een stuk geschiedenis dat uit onze kern aan het verdwijnen is. Helaas was er al niet veel meer van de oorspronkelijke potstal over. Ik denk dat menigeen niet weet wat een potstal is en waar de naam vandaan komt.

 

Deze boerderij had in het verleden een stal waarin het vee in een verlaagde ruimte stond, vooral in de winterperiode werd de stal nooit uitgemest, maar de mest van de koeien en geiten werd afgedekt met heide of grasplaggen uit het veld rond Hoonhorst, vooral uit het lage gedeelte links van de Zwarteweg, maar ook uit de bosgebieden aan de Oude Vechtsteeg. Doordat er telkens een laag zoden, ” ook schadden genaamd” of heide werd aangebracht was de laag tegen het eind van de winter zo dik dat de koeien soms met de rug tegen de zolderbalken stonden. Dan werd het tijd de stal uit te mesten en over het land uit te brengen. Dit was zeer vruchtbaar en omdat hier veel organische stoffen en zand uit het veld tussen zat werden de akkers in de loop der jaren steeds hoger, tot ongeveer wel meer dan een halve meter in 100 jaar. Hierdoor ontstonden de esakkers, de hoger gelegen akkers vaak rond deze oude boerderijen. Vooral in Hoonhorst is de Dammans es daar een voorbeeld van, maar ook langs de Koelmansstraat en oude Vechtsteeg zijn hoge es akkers te vinden.
 
Maar nog blijken de gronden in de potstal vruchtbaar te zijn. De bomen groeien zelfs door het dak naar buiten. Maar ik twijfel er aan of ze binnen wortel hebben geschoten. En wij maar denken dat over een paar jaar hier de bomen tot in de hemel groeien. Neen zal niet gebeuren als dit historisch gebouw wordt gesloopt.
Een Hoonhorster

Artikel delen: