Renovatie openbare verlichting Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – De verlichtingsarmaturen van de openbare verlichting met “oranje licht” worden vervangen door nieuwe verlichtingsarmaturen met “wit licht”. Gelijktijdig worden de lichtmasten schoon gemaakt, worden lichtmasten die scheef staan rechtgezet en worden een aantal lichtmasten vervangen. De nieuw te plaatsen verlichtingsarmaturen aan de hoge masten worden voorzien van led lampen.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het dorp Nieuwleusen in onderstaande deelgebieden.
Deel I: begrensd door: Den Hulst, Burgemeester Backxlaan, Zandspeur en H.J. Eshuisweg.
Deel II en III: begrensd door: Zandspeur, Burgemeester Backxlaan, Prinses Beatrixlaan en Bosmansweg.
Deel IV: Middengebied + Burgemeester Mulderlaan en omgeving.
Deel V: Vogelbuurt + Berkenlaan en omgeving.
Deel VI: Westerveenkwartier.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden beginnen op maandag 21 november 2011 en worden “ijs en weder dienende” einde dit jaar afgerond. De volgorde van de werkzaamheden is: start in gebied I, daarna gebied IV, vervolgens de gebieden II, III, V en tot slot gebied VI.

Wie voert de werkzaamheden uit?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van de firma Friso Kemp b.v. te Vriezenveen. Hoofdaannemer van de werkzaamheden is het bedrijf Ziut B.V. te Arnhem.

Wat betekent dit voor het plaatselijk verkeer?
De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een hoogwerker. De hoogwerker wordt voorzien van borden en een zwaailamp. U kunt de hoogwerker passeren maar u wordt uitdrukkelijk verzocht hiermee rekening te houden.

Wat betekent dit voor de aanwonenden en overige buurtbewoners?
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Omdat het “oranje licht” wordt vervangen door “wit licht” wordt het beeld van de verlichting anders. U zult daar wellicht even aan moeten wennen.

Contact
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer Kroes van de afdeling Onderhoud en Beheer of met de heer Van Pijkeren, uitvoerder van wijkteam Nieuwleusen. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0529 – 48 83 88.

 

Artikel delen: