Platform Wijthmen – Infomatiebijeenkomst

WIJTHMEN – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van Wijthmen uit voor het wijkplatform Wijthmen op woensdag 9 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 20.00 uur.

Inloopspreekuur
Om 19.30 uur wordt een inloopspreekuur gehouden voor wijkbewoners die vragen en/of opmerkingen hebben met een individueel karakter. Tijdens het spreekuur staat de wijkwethouder u rechtstreeks te woord. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meldt u zich dan vooraf aan bij de wijkmanager, mevrouw Hanneke Valkeman, te bereiken via het wijkservicepunt Zuid, telefoon (038) 498 23 73.

Agenda bijeenkomst
Voorzitter van het wijkplatform is mevrouw Thera Hülsmann. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht:

·         De stand van zaken Dorpsplan Wijthmen, in aanwezigheid van wethouder Gerrit Piek en projectleider Paula Bijlsma.

·         De stand van zaken aanpassing N35, door projectleider RWS Gerard Koot.

·         De stand van zaken Visie Wijthmenerplas, door projectleider Lisa de Groot.

·         Burgernet

·         Ideeën voor het Wijkbudget

Wijkplatform
De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden. 

Bron: Weblog Zwolle 
 

Artikel delen: