(Ingezonden) Hoonhorst zegt Dag

Intro:

Het is een goede zaak dat er maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk afval te scheiden in herbruikbare stromen. Kort gezegd van afval naar grondstoffen. Ook de gemeente Dalfsen is actief op dit gebied. De wijze waarop de gemeente dit wil realiseren via de pilot Hoonhorst zegt Dag verdient echter geen schoonheidsprijs.

 

Bericht:

Op 11 oktober stuurt de gemeente een brief, ondertekend door burgemeester en wethouders, naar de bewoners van Hoonhorst en omgeving. Er zal een proef worden gehouden met het gescheiden inzamelen van afval. Gesteld wordt dat de mening van de bewoners telt en dat zij mee mogen beslissen over een aantal onderwerpen. De mensen zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden en uitgenodigd worden voor een informatieavond waar zij alles te weten kunnen komen over DAG. DAG staat voor Duurzaam van Afval naar Grondstof.

Op 9 november krijgen de bewoners een brief van de ROVA. Het project DAG start op 1 januari 2012 en de containers worden afgeleverd in de periode 28 november tot en met 29 december. Op 24 november komt er een inloopavond  in zaal Kappers in Hoonhorst.

 Wat er gaat gebeuren is het volgende. Het afval moet in vier afvalstromen door de bewoners worden aangeleverd. Gft, oud papier, droge herbruikbare materialen en restafval. Om dit te kunnen realiseren wordt voor de Gft een container en voor de andere drie afvalstromen een minicontainer geleverd.  In de bebouwde kom van de Hoonhorst is er één verschil, hier geen minicontainer voor het restafval maar ondergrondse verzamelcontainers. Uw mening telt stelt de gemeente, de bewoners mogen meebeslissen waar de ondergrondse containers komen en of men een grotere gft-container wil hebben. 

In de brief van de gemeente staat ‘’ Uw mening telt!’, ‘Hoe gaan we het samen aanpakken?’ Dit wekt toch minstens de indruk dat je echt mee mag beslissen. Niets is echter minder waar. De bewoners zijn tot nu toe niet bij het project betrokken en kunnen in bovengenoemde periode hun containers in ontvangst nemen en velen moeten  dan ook nog extra betalen voor het Gft.  De mening van de mensen telt terwijl alles al is geregeld. Het samen aanpakken bestaat uit het aanpakken van de containers. Gemeente bedankt voor de inspraak. 

In het verleden is in het gebied waar ik woonachtig ben de gemeente gestopt met het inzamelen van Gft-afval in kliko’s. Veel mensen hebben hier een compostvat of andere mogelijkheden om het Gft te composteren. De gemeente heeft dit toen ook zelf aangemoedigd door compostvaten aan te bieden. Nu worden deze Gft-kliko’s opnieuw ingevoerd. De gemeente weet zelf wat het resultaat zal zijn bij die groep mensen die deze bak niet nodig hebben, geen Gft-kliko aan de weg. Opnieuw extra kosten voor de gemeente? Nee, slim opgelost, de gemeente laat iedereen betalen, ook al maakt  men er geen gebruik van. Nu niet per kliko betalen maar een vast bedrag.

 Het project is in slechts een klein deel van de gemeente. Een deel van de  mensen in Hoonhorst e.o. moet nu extra geld betalen.  Dit is wel een vreemde manier om een deel van de projectkosten te betalen. Eerlijker zou zijn dat de gemeente de kosten van dit project zelf zou betalen uit haar inkomsten.

Het is merkwaardig dat in de Hoonhorst ondergrondse containers worden geplaatst. Dit duidt er  niet op dat het project een proef voor een jaar is. De werkelijkheid zal zijn dat het  project het eerste jaar de naam van een proef heeft en daarna blijvend zal zijn. Het houden van deze proef is overigens ook totaal overbodig aangezien er in Nederland al meerdere gemeenten zijn die met meerdere containers werken, ook ondergronds. De resultaten zijn voor de gemeente zo opvraagbaar. Wat de gemeente nu aan het doen is …. het wiel opnieuw uitvinden …… deels op kosten van een groep bewoners.

In de brief van de gemeente Dalfsen staat: “Uw mening telt”. Ik ben benieuwd wat dit inhoud. Aangegeven wordt dat wij binnenkort hierover door de ROVA geïnformeerd worden en hoe we daarin kunnen anticiperen. In de uitnodigingsbrief van de ROVA wordt aangegeven dat er op 24 november a.s. een inloopavond wordt gehouden. Zeer democratisch? Het lijkt erop dat men vragen kan stellen maar in feite is vrijwel alles al besloten/onomkeerbaar want vier dagen later, op 28 november a.s. begint men al met de uitlevering van de nieuwe containers.

Als je op 

http://www.rova.nl/hoonhorstzegtdag.

kijkt staat onder het kopje “De mening van inwoners telt” het volgende:
“De mening van inwoners telt
Uniek aan het project is dat inwoners van Hoonhorst kunnen meebeslissen over een aantal onderdelen van het project. Zo kan men de locatie(s) van de ondergrondse containers in het dorp kiezen. Hiervoor heeft ROVA een aantal opties aangedragen. Ook kunnen inwoners aangeven op welke wijze ze geïnformeerd willen worden over Hoonhorst zegt DAG. Op deze wijze worden inwoners inhoudelijk betrokken bij het project.”

De  inwoners uit de kern van Hoonhorst  kunnen meebeslissen over de plek van de ondergrondse containers. Dit is een goede zaak. Voor het overige kan men, bewoners van kern en buitengebied, alleen aangeven op welke wijze men wil worden geïnformeerd. En dat vindt de gemeente Dalfsen inhoudelijke betrokkenheid bij het project.  Indien de gemeente daadwerkelijk de bewoners wil betrekken dan dient dit vooraf te gebeuren en niet op een tijdstip dat alles al beslist is. De gemeente Dalfsen vertoont hier  een hoge mate zeer ondemocratisch gedrag.

Ik nodig iedereen uit om op donderdag 24 november naar zaal Kappers te komen. U kunt dan horen in hoeverre u kunt meebeslissen en in hoeverre uw stem telt. Verwacht er niet teveel van.
(Ingezonden door een trouwe kijker van deze site)

 Een andere inzender:

 

Als je werkelijk wilt weten of er inspraak is, moet een ieder op deze informatie avond NEE zeggen.

 

Kun je zien hoe de vork en de steel echt aan elkaar zitten.

 

Artikel delen: