Brief N340 2e kamer aan gemeente

DEN HAAG- Geachte voorzitter en commissieleden,
Op maandag 12 december debatteert uw Kamer over het MIRT. Graag gebruiken wij deze gelegenheid om u te attenderen op de positie van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen met betrekking tot de aansluiting van de N340 op de A28.
Rijksbelang: geen terugslageffecten op recent verbrede A28
De provinciale verbinding Zwolle – Ommen – Hardenberg – Drentse grens (N340/N36/N34) is onderdeel van de Overijsselse hoofdinfrastructuur.

 

De verbinding is aan de westzijde verknoopt met rijksweg A28 bij Zwolle. Op dit moment is de N340 een onveilige 80 km/uur weg met doorstromingsproblemen. In de nabije toekomst wordt de N340 opgewaardeerd naar een 100 km/uur weg met ongelijkvloerse kruisingen, die met 2×2 rijstroken aansluit op de A28. Uit de huidige verkeersprognoses blijkt al dat deze – deels gelijkvloerse – aansluiting in de toekomst leidt tot terugslageffecten op de A28. Hierbij is nog geen rekening gehouden met verdere economische ontwikkelingen in de buurt van het knooppunt.
In samenwerking met Rijkswaterstaat is een knooppunt ontworpen dat nu en in de toekomst zorg draagt voor een goede en duurzame verkeersafwikkeling tussen de N340 en de A28. Dit is niet alleen van belang voor de regio, maar ook voor het Rijk.
Ten eerste is het Rijk als wegbeheerder van de A28 direct betrokken bij de problemen die zich op deze weg zullen gaan voordoen. Ten tweede is de A28 als belangrijke nationale verbindingsas recent verbreed naar 2×3 rijstroken. Deze rijksinvestering rendeert op langere termijn alleen als de verkeersafwikkeling op de knooppunten en aansluitingen ook gegarandeerd kan worden.
Zaak kenmerk 266358
Kostenverdeling regio en Rijk
Vanuit de regio (Provincie Overijssel en gemeente Zwolle) is de bereidheid uitgesproken driekwart van de totale kosten voor het opwaarderen van de aansluiting te financieren. De totale kosten van het nieuwe knooppunt N340/A28 bedragen 40 miljoen euro. Gelet op de rijksbelangen die met dit project gediend worden, is een financiële bijdrage van het Rijk voor 25% van de kosten gerechtvaardigd. Vooralsnog heeft het Rijk echter aangegeven deze bijdrage niet te willen leveren. Hierdoor is het in de planvorming ook niet mogelijk werk met werk te maken, in combinatie met de volledig door de provincie gefinancierde opwaardering van de rest van de N340.
Wij hopen dat u ons standpunt kunt en wilt verwoorden in uw debat met de minister, zodat Rijk en regio in gezamenlijkheid in 2015 kunnen beginnen met het toekomstvast opwaarderen van de aansluiting van de N340 op de A28.

Artikel delen: