Q-koorts vastgesteld op melkgeitenbedrijf in Dalfsen

DALFSEN – Op 29 maart 2013 is een besmetting met Q-koorts vastgesteld op een melkgeitenbedrijf in Dalfsen. Op dit moment zijn er 23 bedrijven in Nederland die de Q-koorts besmetstatus hebben, waarvan er bij 7 bedrijven sprake is van een herbesmetting.

Op het bedrijf in Dalfsen waren ongeveer 1340 melkgeiten aanwezig. Het bedrijf is al een keer eerder besmet bevonden en toen gedeeltelijk geruimd. Er zijn op het bedrijf nog steeds
melkgeiten aanwezig die ten tijde van de eerdere besmetting niet drachtig waren en daarom
niet geruimd zijn. Voor deze dieren geldt een levenslang fokverbod. Na een jaar lang negatief
geweest te zijn in de tankmelkmonitoring werd het bedrijf in december 2012 weer vrijgegeven. De op het bedrijf aanwezige melkgeiten zijn voor 1 augustus 2012 gevaccineerd.

Zoals eerder aan uw Kamer is vermeld, vormen nieuwe besmette bedrijven die de vaccinatie
tijdig en correct hebben uitgevoerd slechts een zeer beperkt risico voor de gezondheid van
omwonenden (aanhangsel der Handelingen 2010-2011, nr. 2258). Wel kan sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting van mensen bij direct contact met dieren. Daarom geldt voor het bedrijf een bezoekersverbod en worden er extra hygiënemaatregelen toegepast. De lokale bestuurders en de GGD zijn geïnformeerd over de besmetting en er wordt een waarschuwingsbord bij het bedrijf geplaatst. De locaties van besmette bedrijven zijn zichtbaar op de website van de NVWA. De bedrijven die de Q-koorts besmet status hebben, hebben veelal nog oudere dieren die ten tijde van de uitbraak niet drachtig waren en niet geruimd zijn. Ik wil met de sector in overleg treden over het traject naar de vrijstatus van deze bedrijven.

Bron Rijksoverheid

Artikel delen: