Alle berichten van Willy

Goede zorg en communicatie in het Vechtdal

Goede zorg en communicatie in het Vechtdal

VECHTDAL – Goede communicatie, voor goede zorg in het Vechtdal. Vitaal Vechtdal geeft met ‘OZOverbindzorg’ invulling aan betere afstemming tussen cliënten, zorg en welzijn in het Vechtdal. Ze helpen de cliënt in de onderlinge communicatie met zorg- en hulpverleners, zoals mantelzorgers, familie, huisartsen, specialisten, apothekers, thuiszorg, en wijkteam.

Lees verder »

Dassen op het veld

Dassen op het veld

OUDLEUSEN – Bij camping de Stuwe wordt op dit moment volop gewerkt. Eén campingveld wordt compleet omgeploegt, niet voor het aanleggen van glasvezel. Nee, dassen zijn daar bezig. Een eind verderop zit een burcht maar ze komen hie bij mij ploegen. Er loopt helemaal een pad van daar, hier naar toe.

Lees verder »

Wierdenaar steelt aanhanger

Wierdenaar steelt aanhanger
LEMELERVELD – Op 19 april is er een man op heterdaad aangehouden in Wierden nav diefstal van een aanhanger in Lemelerveld. Later meer op. Eindelijk weer eens een berichtje uit (de gemeente) Dalfsen. De oorzaak moet je zoeken dat de gemeente Dalfsen super velig is, er gebeurt gelukkig niets meer. 

Lees verder »

Koersbal

LEMELERVELD – – Woensdag 9 mei wordt in de sporthal van Heideparksport in Lemelerveld het jaarlijkse regionaal koersbaltoernooi ”Salland-Vechtdal” om de ”Dantebokaal” gehouden. Sinds 2013 wordt Lemelerveld als basis gekozen voor het regionale toernooi.

Lees verder »

Lage werkeloosheid in Dalfsen

DALFSEN – Het aantal werklozen neemt rap af. In maart waren er 357.000 werklozen in Nederland, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent. In Dalfsen ligt het percentage nóg lager.

Lees verder »

Nicolet van de Langsweg vandaag 50 jaar

Nicolet van de Langsweg vandaag 50 jaar

DALFSER DALMSHOLTE – Groot feest aan de Langsweg, Nicolet vandaag 50 jaar. Door de familie, burenvrienden en collega’s zijn er heel waf artikelen in hun tuin geplaatst.Ondanks dat Nicolet had aangegeven er niet teveel poespas van te moeten maken. Maar Frank Herbrink heeft hier ook driftig aan meegewerkt bleek wel uit zijn woorden, het hoort er gewoon bij.

Lees verder »

Boek eens een vakantie in Friesland ipv Thailand

Boek eens een vakantie in Friesland ipv Thailand

DALFSENAREN – Boek deze zomer een vakantie in Friesland en maak in Dalfsen wat ruimte vrij voor de Friezen, want die willen massaal naar Dalfsen komen dit jaar. Klaas Agricola heeft hen verteld hoe mooi het hier is. En wij Dalfsen hebben Friesland gezien, weliswaar wel bij winter, maar zie het plaatje hoe mooi het voorjaar daar al is en dan straks de zomer.

Lees verder »

Kunst om Dalfsen

Kunst om Dalfsen

DALFSEN – Kunst- en cultuurweekend 2018 op 5 en 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Het wordt de 13e! Het 13e kunstweekend van -kunst om dalfsen- met WEER nieuwe kunstpunten erbij.  Nieuwe kunstenaars die voor het eerst hun kunsten tonen of de doorgewinterde kunstenaars die vanaf het eerste uur als trouwe deelnemer van het kunstweekend WEER van de partij zijn.

Lees verder »

Met één PK het land op

Met één PK het land op

HEINO/RAALTE – Wie dit voorjaar langs de velden bij de Japiksweg komt, moet niet vreemd opkijken als daar een paard druk bezig is. Vroeger heel normaal, tegenwoordig een beeld dat je amper meer ziet. Ruin Spikkel wordt actief gebruikt bij het telen van groenten, kruiden en bloemen.

Lees verder »

Minister kan door met Lelystad Airport

DEN HAAG – De fouten in het onderzoek naar geluidshinder door Lelystad Airport zijn gerepareerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kan nu door met de nieuwe polderluchthaven.Bij de uitbreiding van vliegvelden is een zogeheten milieueffectrapportage (mer) verplicht. In zo’n rapport staat onder andere informatie over geluidsoverlast voor omwonenden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt het rapport.

Lees verder »

Advies informateur Dalfsen: formatie op basis van de huidige coalitie

DALFSEN – Op woensdag 18 april heeft informateur Roland Kip zijn bevindingen van de informatieronde voor de coalitievorming gepresenteerd aan de fracties in de gemeenteraad, de burgemeester en de directie van de gemeente Dalfsen. Op 6 april is de heer Kip aangesteld als informateur en heeft in korte tijd gesprekken gevoerd met (een afvaardiging van) de fracties, burgemeester Noten en de directie.

Lees verder »

Pim verricht wonderen

Pim verricht wonderen

DALFSEN – Best wel veel mensen hadden de laatste week nogal wat problemen met de ontvangst van Dalfsennet. Onze Pim: Ik heb een update gemaakt voor de DalfsenNet Android app, waardoor hij weer werkt bij mensen met een wat oudere Android apparaat (versie 4).(daar zaten de meeste problemen) 

Lees verder »

Kunst om Dalfsen

Vriendelijk verzoek aan alle kunstenaars: gezamelijk het bericht 1  keer inzenden, dus aub geen 60 stukjes over kunst om Dalfsen. Kijkers vinden dat niet leuk (en de redactie ook niet) tot vervelends toe die berichten te moeten lezen.

 

 

Nieuw in Dalfsen: G-hockey

Nieuw in Dalfsen: G-hockey

DALFSEN  – MHC Dalfsen probeert een nieuwe loot aan de hockeystam te krijgen: G-hockey. Dit is hockey voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Ruth Buitenhuis (coördinator De Stuw) heeft een aantal enthousiaste leden het plan opgevat om een aantal proeftrainingen te verzorgen bij de Dalfser hockeyclub.

Lees verder »

Lelystad zet meer dan miljoen mensen in de herrie

Lelystad zet meer dan miljoen mensen in de herrie

DALFSEN – HoogOverijssel: Lelystad Airport zet meer dan miljoen Nederlanders in de herrie . Momenteel buigt de commissie voor de milieueffectrapportage zich over het geactualiseerde milieueffectrapport Lelystad Airport. Deze commissie moet een antwoord formuleren op de vraag of het rapport voldoende informatie bevat om het milieubelang voldoende mee te wegen in het besluit om Lelystad Airport te openen.

Lees verder »

Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog in beeld

Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog in beeld

HOONHORST – Het DNA van Hoonhorst voorlopig nog  in beeld op het terras achter Zaal Kappers ofwel het Anjerpunt in Hoonhorst. Ieder die de expositie van 7 april heeft gemist kan hier op het terras nog kennis nemen van de verhalen over de Twentseweg van de 13e eeuw. Van de Koningsweg vanaf 947 die liep vanaf de Ierthe en van de Papenallee.in de periode  na de hervorming.

Lees verder »

Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018

DALFSEN – Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018: Raadsvoorstel; Kennis te nemen van het voorlopig reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen. 2. De verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dalfsen 2018 vast te stellen 3. Een investeringskrediet van € 154.750 beschikbaar te stellen. De provinciale subsidie dient als dekking voor dit krediet. Hiervoor de begroting te wijzigen.

Lees verder »

Meerjaren Prognose Grondexploitatie gemeente

DALFSEN –  Eén van de onderdelen van de risicobeheersing van gemeente Dalfsen is het jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties. Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (MPG 2018) wordt de raad geïnformeerd over de actualisaties en de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en wordt de raad voorgesteld besluiten te nemen.

Lees verder »

Tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2017

DALFSEN – Met ingang van 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met een groot aantal taken als gevolg van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Het belang van deze drie decentralisaties in het sociaal domein is groot. De taken raken een grote groep inwoners van de gemeente. De bijbehorende financiën maken een substantieel deel uit van de gemeentelijke begroting.

Lees verder »

Bestemmingsplan locatie Kleine Veer Dalfsen

DALFSEN – Vaststelling 1e herziening ‘Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, locatie Kleine Veer. Ontwikkelaar Loostad BV gaat op de locatie Baarsmastraat 25 maximaal 12 grondgebonden woningen realiseren. Om deze woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet de huidige bestemming “Maatschappelijk” worden gewijzigd in “Wonen”.

Lees verder »