Nieuws van de Vogelvereniging “De Vogelvriend”Dalfsen.

DALFSEN – Diapresentatie – Relatie insecten en bloemen van Ab Goutbeek bij de Vogelvereniging  “De Vogelvriend”. Vogelvereniging “De Vogelvriend” in Dalfsen organiseert  weer een  diapresentatie; deze keer verzorgd door Ab Goutbeek,  over de relatie tussen insecten en bloemen. Twee levensgroepen die miljoenen jaren los van elkaar leefden, maar elkaar hebben ontdekt en dan gebruik van elkaar gaan maken, soms zijn ze elkaars rivalen, maar ook heeft dat contact geleid tot het gebruik maken van elkaar ten voordeel van de ene of de andere partij, maar ook soms van allebei  de groepen.
Hieruit is zo’n ingewikkelde afhankelijkheid ontstaan die tot een enorme verscheidenheid heeft geleid. Van al die vormenrijkdom en rijke schakering in kleuren hebben op hun beurt weer andere groepen gebruik gemaakt om zo te kunnen overleven. Uit het geheel blijkt dat, wanneer we een soort de op juiste manier gebruik maakt van de dode materie en de andere levende wezens, in staat is om voedsel op te nemen en zich te kunnen voortplanten en zo van hun voortbestaan verzekerd zijn.

Ook niet-leden zijn op deze avond van harte welkom om kennis te maken met deze enthousiaste  en actieve vogelvereniging.  Binnen de vereniging is  veel kennis over, welzijn, gezondheid en  huisvesting van  europese cultuur-, tropische vogels en  zogenaamde kromsnavels zoals parkietachtigen en papagaaien. Op het gebied van vogelbeheer levert de vereniging een bijdrage in de gemeente Dalfsen door het plaatsen en beheren van nestkasten voor diverse vogelsoorten in de vrije natuur. De diapresentatie  wordt gehouden in de Trefkoele, donderdag 25 april, aanvang 20.00 uur.  De toegang is gratis.
www.vogelvrienddalfsen.nl

Artikel delen: