Groen licht voor fusie waterschap Vechtstromen

Groen licht voor fusie waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen komt er. De drie betrokken provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben als bevoegd gezag ingestemd met de fusie van Regge en Dinkel en Velt en Vecht en de instelling van waterschap Vechtstromen per 1 januari 2014.

De waterschappen reageren enthousiast. Stefan Kuks, watergraaf van Regge en Dinkel:”We hebben met elkaar een hele duidelijke en ambitieuze visie op waterbeheer en die kunnen we nu gaan waarmaken”. Albertine van Vliet, dijkgraaf van Velt en Vecht beaamt: “Beide organisaties staan al volledig in de fusiestand, het is heel fijn dat we nu echt door kunnen”. Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe, een gebied met een oppervlakte van circa 225.000 ha en 23 inliggende gemeenten. Vechtstromen beheert het water van 3700 km rivieren, sloten en andere watergangen en zuivert op 26 rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van circa 800.000 inwoners. Waterschap Vechtstromen werkt vanuit twee kantoren, in Coevorden en Almelo, en verschillende regio- of buitenlocaties. Het bestuur zetelt in Almelo.
 

Verkiezingen
Het algemeen bestuur van waterschap vechtstromen bestaat straks uit 27 zetels. Daarvan zijn 7 zetels gereserveerd (‘geborgd’) voor fracties vanuit landbouw, natuurorganisaties en bedrijven en worden 20 zetels via algemene waterschapsverkiezingen verdeeld. De verkiezingen voor waterschap Vechtstromen vinden dit najaar, vervroegd, plaats. Vechtstromen doet vervolgens niet mee met de eerstvolgende landelijke waterschapsverkiezingen die voorzien zijn voor 2015. Het eerste algemeen bestuur heeft daarmee een verlengde zittingstermijn, van 2014 tot 2019.

Vechtstromen
De naam van het nieuwe waterschap is afgeleid van het stroomgebied dat door het waterschap wordt verzorgd, en vernoemd naar de grootste rivier in het beheergebied: de Overijsselse Vecht. De Regge en de Dinkel monden beiden uit in de Vecht en de Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één logisch en samenhangend systeem. Door de fusie komt het beheer daarvan ook in één organisatie te liggen. Het kan daarmee beter, effectiever en doelmatiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 miljoen per jaar gerealiseerd.

Artikel delen: