LTO Noord Overijssel start waterproject in het Vechtdal

LTO Noord in de provincie Overijssel start met de afdelingen Dalfsen, Hardenberg, Ommen en West-Overijssel het project ‘Toekomstgericht boeren met bodem en water in het Vechtdal’. Doel van dit project is om de landbouw in het Vechtdal te versterken door concrete bodem- en watermaatregelen te realiseren op agrarische bedrijven. In dit kader organiseert LTO Noord in juni een aantal bijeenkomsten voor agrarische ondernemers in het Vechtdal.

“In dit project gaan we aan het werk met de ondernemers. Verschillende praktijksituaties worden zichtbaar,” vertelt Jan Jansen Holleboom, voorzitter van de afdeling Dalfsen van LTO Noord. “Maatregelen gericht op kwaliteit en kwantiteit spelen in op de klimaatsveranderingen en verbetering van de waterkwaliteit. Het is erg belangrijk dat agrarische ondernemers zich hier in verdiepen.” Het project komt voort uit de Landbouwontwikkelingsagenda ‘Ruimte voor de Vecht’. Momenteel wordt gezocht naar invulling van dit project via ‘Boeren in het Vechtdal’, een deelproject van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’.

 

In juni organiseert LTO Noord enkele huiskamerbijeenkomsten, waarbij nader wordt bekeken wat voor watermaatregelen in de bedrijfsomgeving interessant kunnen zijn. Om de belangstelling hiervoor te inventariseren roept LTO Noord alle agrarische ondernemers in het Vechtdal, die aan de slag willen met de waterhuishouding op hun bedrijf, op om zich hiervoor aan te melden. Er wordt kennis gedeeld over waterbeheer, de bedrijfsvoering en maatregelen die duurzaam en inpasbaar zijn voor de ondernemer. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de huiskamerbijeenkomsten door vóór 14 mei een mail te sturen naar info@projectenltonoord.nl. De data en locaties voor de bijeenkomsten worden te zijner tijd bekend gemaakt bij de ondernemers die zich hebben aangemeld.

 

Na de huiskamerbijeenkomsten kunnen aanwezige ondernemers aangeven of zij vervolgstappen willen nemen, zoals een persoonlijk bedrijfsadvies of het uitvoeren van maatregelen onder begeleiding van experts. Bij voldoende animo zetten de LTO Noord afdelingen in op het faciliteren van vervolgstappen. “We hopen dat veel agrarische ondernemers uit het Vechtdal samen met ons en de waterschappen gaan werken aan een goede waterhuishouding”, aldus Jan Jansen Holleboom.

 

Vooruitlopend op de huiskamerbijeenkomsten heeft LTO Noord eind april in het Vechtdal ledenavonden gehouden over dit onderwerp. Hierbij zijn ondernemers uit de projecten Salland Waterproof en Landbouw op Peil aan het woord geweest over hun ervaringen met bodem- en watermaatregelen.

 

LTO Noord,

Artikel delen: