De staat van het Overijsselse landschap

DALFSEN – Landschap Overijssel gaat in mei van start met het jaarlijks beoordelen van het landschap in Overijssel. Ze doet dit gedurende zes maanden in de gemeenten Olst-Wijhe, Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn en Ommen. Het gaat niet zo goed met de houtwallen, poelen, singels en hagen in Nederland. Veel ervan worden bedreigd door verwaarlozing en verdrukking. De uitkomsten van de meting worden ingevoerd in een landelijk systeem en worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen over de gesteldheid van het cultuurlandschap. Over een periode van vijf jaar wordt vijfduizend hectare aan elementen beoordeeld in Overijssel en 50.000 in heel Nederland.

Achteruitgang cultuurlandschap

De kwaliteit van de landschapselementen zoals houtwallen, poelen en singels in het agrarische landschap gaat nog steeds achteruit. Vroeger hadden deze elementen een functie, bijvoorbeeld voor de houtvoorziening of om het vee op het land te houden. Het onderhouden van de elementen was hierdoor vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn deze functies veelal vervallen, en hiermee de noodzaak tot onderhoud. Dat is jammer, want het zijn juist die elementen die het landschap kenmerken en mooi maken. Bovendien vertellen ze het verhaal van onze voorvaderen en bieden ze onderdak aan tal van prachtige dieren.

 

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

Om de achteruitgang van het cultuurlandschap beter in kaart te brengen, is Landschapsbeheer Nederland daarom in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap. Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor de metingen in Overijssel. In verschillende landschappen, verspreid over Nederland, vinden metingen plaats. De uitkomsten kunnen de basis vormen voor nieuw beleid en uitvoeringsprojecten gericht op het herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

 

 

Al tachtig jaar zet Landschap Overijssel zich in voor natuur&landschap in Overijssel! Samen met de onmisbare steun van onze donateurs, bedrijfsvrienden en natuurlijk de buren van onze natuurterreinen. Maar ook met de gemeenten, talloze enthousiaste vrijwilligers, de provincie Overijssel en de Nationale Postcodeloterij. Bedankt daarvoor! Help jij ook mee? Heel graag! www.landschapoverijssel.nl/jubileum

 

Artikel delen: