Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

DSC_0003Alle betrokkenen hebben overeenstemming bereikt, alleen de gemeenteraad moet nog een akkoord geven. Om die reden was er vanavond een extra raadscommissie met als enige agendapunt de Trefkoele+. Met deze vergadering wordt er gemikt op een akkoord aanstaande maandag in de gemeenteraadsvergadering. De vergadering was goed bezocht door belanghebbenden. Een aantal mensen hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Vooraf aan de vergadering was een persconferentie. Mocht het plan groen licht krijgen dan gaat de schop medio juni de grond in. Het ontwerp aan de buitenkant blijft volgens de tekeningen.

 

DSC_0002Het gehele complex is ingevuld en verdeeld onder de gebruikers en de aanbestedingsprocedure is afgerond. Het concern Hegeman uit Nijverdal mag deze klus op zich nemen. Medio juni zal een start gemaakt kunnen worden met de sloop. De huidige Trefkoele heeft zich dusdanig voorbereid dat ze in 3 dagen het gebouw kunnen overdragen aan Hegeman. Er is haast geboden, want de gemeente wil graag 2 zomervakanties gebruiken voor de vernieuwbouw. Op deze wijze hebben de huidige gebruikers maar 1 seizoen een ander onderkomen nodig, terwijl de totale vernieuwbouw 1,5 jaar duurt. De huidige gebruikers worden tijdelijk ondergebracht in zaal 2 en naast de Trefkoele komt opslag van materiaal in containers. Dit is nooit voldoende, daarom wordt het Kleine Veer gebruikt voor tijdelijk onderkomen en zijn er sportaccommodaties in Zwolle afgehuurd door de gemeente. Het verschil in huur komt op kosten van de Trefkoele die deze weer dekt vanuit de reserves.

 

DSC_0006De Trefkoele+ gaat van een sportaccommodatie naar een multifunctioneel gebouw, een kulturhus. Dat is het altijd het uitgangspunt geweest, maar ook de sportruimtes gaan vooruit. Te denken valt aan verbetering van de vloer, verlichting en de grootte. Er is in korte tijd veel werk verzet om alle partijen op 1 lijn te krijgen. Dit was geen eenvoudige opgave, zo zijn de DTV en de toerclub uiteindelijk nog afgehaakt. De DTV blijft voorlopig zitten op de huidige locatie, maar zal deze waarschijnlijk in 2020 moeten afstaan aan de gemeente, omdat het contract dan afloopt. De toerclub gaat verhuizen naar de Gerner Es, naast de hockey. Voor beide partijen was in het begin ruimte gereserveerd. Voor deze ruimtes zijn nieuwe gebruikers gevonden. De nieuwe ruimtes voldoet wel aan de eisen van de diverse gebruikers.

 

De exploitatie van het nieuwe gebouw, welke een afschrijvingstermijn heeft van 20 jaar, zit zeer goed in elkaar, aldus wethouder Goldsteen. Dit is belangrijk voor de continuïteit. De gemeente blijft de subsidie van 2 ton handhaven, maar hierbij vallen de kosten van andere voorzieningen weg. Deze subsidie wordt verstrekt in het kader van maatschappelijk belang.

 

DSC_0008De raad heeft een budget beschikbaar gesteld van 8 miljoen. Gaandeweg bleek dit niet haalbaar en werd er uit gegaan van een kostenpost van 8,6 miljoen. De aanbestedingsprocedure viel gunstig uit en kon toch binnen de 8 miljoen blijven. Hierbinnen is ook een post van 5% onvoorzien mee genomen. Het opknappen van het gebied rondom de Trefkoele+ gaat 8 ton kosten. Momenteel is er ruimte voor 120 auto’s, straks kunnen er 180 staan. Het gebied wordt kwalitatief hoogwaardig opgeknapt zodat het ook de komende 20 jaar mee kan.

 

Op 1 augustus 2014 zal het gehele complex opgeleverd moeten worden, waarna de Trefkoele+ en de gebruikers een maand de tijd krijgen om het gebouw in te richten. De planning is dat op 1 september 2014 alle (nieuwe) gebruikers volledig kunnen draaien

 

Na de oplevering komen er meerdere locaties in het dorp vrij. Dit zijn de gymzaal Molendijk, het Beatrixgebouw, het gebouw van Domein aan het Pleyendal en de voormalige basisschool het Kleine Veer. De invulling voor deze locaties wordt in een later stadium bepaald. Mogelijkheden voor projectontwikkelaars sluit de wethouder niet uit, hierbij moet bij het Beatrix gebouw rekening worden gehouden dat het een beeldbepalend gebouw is.

Artikel delen:
Foto's 5
Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.
Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.
Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.
Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.