Informatieavond over onderwijs aan hoogbegaafden

ZWOLLE – Begeleiding onderpresterende hoogbegaafde kinderen kan beter. Ons land kent circa 45.000 hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Onder deze groep komt onderpresteren veel voor. 30 procent van de kinderen met een IQ rond de 130 en 60 procent van de leerlingen met een IQ vanaf 150 is onderpresteerder. Hoe hoger het IQ, hoe meer leerlingen onderpresteren. Dat is al jaren het geval. Volgens de Onderwijsraad komt dat door het ontbreken van de juiste lesprogramma’s. Sprengen College komt met het Sidis-programma voor op maat gesneden, individueel onderwijs, ook voor Dalfsenaren.

Op 12 juni zal er in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat 29 te Zwolle een informatieavond plaatsvinden. Aanvang is 19.30 uur. “Sprengen College komt met Sidis-programma voor individuele begeleiding – 12 juni informatie-avond in Zwolle ”

 

Jongeren die om afwijkend of problematisch gedrag niet op een normale school zijn te handhaven of niet in staat zijn zich aan te passen binnen het onderwijssysteem, krijgen speciale aandacht. Indien de school niet in staat is de onderwijscontext aan te passen aan het individu, komen zij van lieverlee thuis te zitten. Ook de thuiszittende hoogbegaafde jongere heeft speciale aandacht nodig om niet in een sociaal isolement terecht te komen, waarin zij zich niet meer ontwikkelen en steeds verder van onderwijs en maatschappij verwijderd dreigen te raken.

Met het Sidis maatwerkonderwijs voor hoogbegaafden heeft Sprengen College een programma waarmee het reguliere onderwijs passend onderwijs kan bieden aan hoogbegaafde basisschoolkinderen die in de problemen zijn gekomen.

 

Ons land kent ongeveer 400.000 hoogbegaafden. Dat is 2,5% van de bevolking. Uitgangspunt hiervoor is dat iemand die heel hoog scoort op een IQ test als hoogbegaafd gezien moet worden. Doorgaans wordt daarbij als grens een IQ score van 130 of hoger gehanteerd. Hoogbegaafdheid draait vooral om een hoog bewustzijn. Hoogbegaafden zijn zich enorm bewust van zichzelf en de wereld om hen heen. Zij doorzien de onderlinge verbanden en lopende processen op diepgaande wijze. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken hoogbegaafden over een creërend denkvermogen en daarbij tonen zij dikwijls een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen is een stimulerende leeromgeving met onderwijsgevenden die in staat zijn om het onderwijs zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze hoogbegaafde leerlingen.

 

 

Bron: Sprengen College/Sidis

Artikel delen: