Dalfsen neemt deel aan Meldpunt Veilig Verkeer

DALFSEN – Verkeersveiligheid is een belangrijk thema op de agenda van de gemeente Dalfsen. Vandaar dat de gemeente Dalfsen deelneemt aan het Meldpunt Veilig Verkeer, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit Meldpunt biedt burgers de mogelijkheid om onveilig ervaren verkeerssituaties te melden en faciliteert bij het ondernemen van acties om deze onveilige situaties te verbeteren. Het Meldpunt maakt het voor burgers, wegbeheerders, politie en overige belangen-organisaties mogelijk om op een laagdrempelige manier met elkaar te communiceren en de handen ineen te slaan.

In samenwerking met verschillende professionals kunnen burgers de verkeersveiligheid in de eigen buurt direct en efficiënt verbeteren. De gemeente Dalfsen roept dan ook op onveilig ervaren situaties te melden en buurtacties te starten. Uit reeds opgedane ervaring met het Meldpunt Veilig Verkeer in 2012 blijkt dat maar liefst 69% van alle melders daadwerkelijk bereid is zelf bij te dragen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer, op 14 mei jongstleden door Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gelanceerd, speelt hier maximaal op in.

Het activeert, mobiliseert en faciliteert deze actieve burgers en biedt hen de mogelijkheid om zich, na het maken van een melding, te verenigen via (digitale) Buurttafels. Aan deze buurttafels worden plannen gemaakt en acties uitgevoerd. Waar nodig hebben de actieve burgers de mogelijkheid om advies te vragen aan professionals van de gemeente, politie en/of belangenorganisaties. Wanneer buurtgenoten zich samen inzetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid kan een buurt het Buurtlabel Veilig Verkeer verdienen. Inwoners die zich willen inzetten voor verkeersveiligheid kunnen terecht op www.meldpuntveiligverkeer.nl of de app Meldpunt Veilig Verkeer downloaden.

Artikel delen: