Symposium Bereikbaar platteland Dalfsen

DALFSEN – LEMELERVELD – In de afgelopen jaren is er veel ondernomen om Dalfsen en het omringende platteland beter bereikbaar te maken. Treinen van en naar Dalfsen rijden tegenwoordig om het halve uur en tijdens de spitsuren ieder kwartier. Er is een nieuwe lijndienst waardoor Dalfsen en Lemelerveld per bus een betere verbinding hebben. Daarnaast is er een buurtbus waardoor Dalfsen vanuit een aantal omringende dorpen beter bereikbaar is geworden.

Openbaar vervoer op het platteland is in de toekomst echter bepaald geen vanzelfsprekendheid. Er komen steeds meer signalen dat er in de komende jaren minder geld beschikbaar zal zijn om het openbaar vervoer op het huidige niveau in stand te houden.

De PvdA Dalfsen heeft zich in het verleden ingespannen om een goed vervoerssysteem tot stand te brengen en daaraan blijven we werken. Creatieve oplossingen en maatwerk zullen nodig zijn om de bereikbaarheid van het platteland op peil te houden. Daarbij maken we graag gebruik van ervaringen en tips die we van de gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente ontvangen.

 

Van harte nodigen wij u daarom uit om hierover met ons het gesprek aan te gaan op het symposium dat gehouden zal worden op vrijdag 21 juni 2013 om 15.00 uur in de Mozaïek aan het Kroonplein in Lemelerveld. Vertegenwoordigers van instanties die betrokken zijn bij het openbaar vervoer zullen het woord voeren. Graag verwelkomen wij Robbert Sterken van de provincie Overijssel (concessiemanager OV), Jeroen Suurmond namens vervoermaatschappij Syntus (Accountmanager OV) en Hans Dannis bestuurslid van reizigersvereniging Rover. Daarnaast zullen ook PvdA partijvoorzitter Hans Spekman en gemeenteraadslid José Eilert hun visie geven.

 

Vervolgens is het aan de andere aanwezigen om antwoorden te geven op 2 vragen:

-wat zijn nu de grote knelpunten als het gaat om openbaar vervoer op het platteland in de gemeente Dalfsen?

-wat zijn de beste plannen voor duurzaam vervoer op het platteland?

Wij zien belangstellenden graag verschijnen op vrijdag 21 juni in de Mozaïek aan het Kroonplein in Lemelerveld en hopen op een inspirerende bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de PvdA Dalfsen,

werkgroep bereikbaar platteland,

José Eilert-Herbrink

 

 

Artikel delen: