Jeugdsportfonds Dalfsen gaat van start

DALFSEN – Ondertekening samenwerkingsovereenkomst op 27 juni. Op 1 juli 2013 gaat het Jeugdsportfonds Dalfsen officieel van start. Kinderen kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan sportactiviteiten. De gemeente Dalfsen maakt zich hard voor deze groep. Het fonds heeft als doel om kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) van financieel minder draagkrachtige gezinnen op een snelle, effectieve en laagdrempelige manier een kans te bieden om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Op donderdag 27 juni geven wij het startsein.

Iedereen moet mee kunnen doen!

Ook in de gemeente Dalfsen is het betalen van contributie voor een vereniging niet voor ieder gezin financieel haalbaar. Nu krijgen gezinnen met een minimuminkomen via de categoriale bijzondere bijstand een tegemoetkoming die ze kunnen besteden aan sport, maar ook aan andere uitgaven. Dit is te vrijblijvend. Met behulp van het Jeugdsportfonds Dalfsen komt sport voor ieder kind in de gemeente binnen bereik. Het fonds betaalt namelijk de contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen tot een maximum van € 225 per kind per jaar. Zo krijgen zij de kans om zich te ontwikkelen in de sport, een kans die iedereen moet krijgen. Gezinnen die voor het jaar 2013 categoriale bijzondere bijstand hebben ontvangen, komen vanaf 2014 in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds.

 

Ambassadeurs

De gemeente Dalfsen heeft Erik Busscher, René Eijkelkamp, Barry Veneman en Erben Wennemars bereid gevonden om ambassadeur te worden van het Jeugdsportfonds Dalfsen. De ambassadeurs zetten zich belangeloos in om het fonds meer bekendheid te geven met als doel meer kinderen uit de gemeente Dalfsen te laten deelnemen aan sportactiviteiten.

 

Aanvragen via intermediairs (tussenpersonen)

Een ouder of een sportvereniging kan zelf geen aanvraag indienen. Het indienen van aanvragen kan alleen via door het Jeugdsportfonds erkende tussenpersonen. Dit zijn professionals betrokken bij scholing, opvoeding en begeleiding van gezinnen en kinderen. Enkele tussenpersonen zijn al ingelicht over deze werkwijze en andere worden binnenkort geïnformeerd. De consulent van het Jeugdsportfonds beoordeelt vervolgens de aanvraag en bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. Als een aanvraag is toegekend, vindt rechtstreekse betaling aan de vereniging en/of de sportwinkel plaats.

 

Startsein

Het startsein voor het Jeugdsportfonds Dalfsen vindt donderdag 27 juni plaats. De heer A. Beugelink, voorzitter van Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Overijssel en wethouder Maurits von Martels van de gemeente Dalfsen tekenen dan de samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel delen: