Proef provincie: experimenteert met openbaar vervoer

LEMELERVELD – De kans is groot dat Lemelerveld een van de vijf dorpen wordt waar de provincie Overijssel wil experimenteren met nieuw openbaar vervoer. Het provinciebestuur staat voor grote bezuinigingen in deze sector maar wil toch zorg blijven dragen voor een goede bereikbaarheid van het platteland. Tijdens een door de PvdA-fractie van Dalfsen georganiseerd symposium bleek dat er veel belangstelling is voor zo ’n proef en dat Overijssel graag in Lemelerveld wil proefdraaien.

Tijdens het symposium benadrukten zowel vervoerder Syntus als de provincie om samenwerking te willen met lokale initiatieven. Daarbij viel de naam van de jonge organisatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld. De PvdA fractie wil het voortouw nemen bij het op gang brengen van het initiatief. Een kenmerk van de proef zal zijn dat er wordt gezocht naar oplossingen voor vraaggestuurd vervoer en ook dat allerlei bestaande vervoerssystemen beter op elkaar worden afgestemd. Tijdens de bijeenkomst werd ook toegezegd dat wordt bekeken hoe de rijtijden van de nieuwe lijnbus 162 beter kunnen aansluiten op de wensen van de reizigers.

 

Artikel delen: