Installatiebedrijf Koldijk vandaag officieel failliet verklaard.

ZWOLLE – Weer een grote klap voor de bouw: Koldijk heeft o.a. een vestigingen in Zwolle, Almere, kampen en Lelystad. Hierdoor komen ongeveer 200 mensen zonder werk. Bij dit bedrijf werken ook mensen uit Dalfsen en Hoonhorst. Er is nog hoop op een doorstart, maar zo ver is het nog niet. Koldijk B.V. is sinds 1978 een 100% dochtermaatschappij van Batenburg Techniek N.V. te Rotterdam. Batenburg Techniek N.V. omvat 13 dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek en technische handel met ca. 1000 medewerkers.

Faillissement Koldijk aangevraagd

Aanhoudende verliezen bij Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V. (“Koldijk”) hebben een negatieve impact op de financiële positie van Batenburg Techniek N.V. (“Batenburg”) en aangesloten ondernemingen. Ondanks alle genomen maatregelen is er onvoldoende zicht op rendementsherstel en verbetering van de cash flow bij Koldijk. Koldijk kan gezien de resultaten geen gelden meer lenen bij groepsvennootschappen of derden. Hierop gaat Batenburg Installatietechniek B.V. over tot het aanvragen van het faillissement van Koldijk.

 

Als gevolg van het faillissement zal Batenburg circa EUR 3,5 mln. afboeken ten laste van het netto-resultaat in 2013. Op basis van een uitgevoerde impairment test wordt EUR 2,1 mln. van de goodwill in het segment Installatietechniek afgeboekt door Batenburg. De solvabiliteit van Batenburg bedraagt na deze afboekingen circa 45%. In de markt van de utiliteitsbouw blijft de situatie slecht en is het werkaanbod laag.

 

Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V. (“Koldijk”) met vestigingen in Zwolle, Lelystad en Almere ondervindt al langer hinder van deze marktsituatie. In 2011 zijn maatregelen ingezet om het rendement van Koldijk te verbeteren. Naast een reorganisatie om de kosten te verlagen heeft

Koldijk zich in 2012 getransformeerd tot een positie als totaalinstallateur teneinde meer onderscheidend vermogen te krijgen en aan te kunnen bieden op integrale projecten. Veel aandacht is voorts uitgegaan naar het verbeteren van de verhouding tussen het aantal directe en indirecte medewerkers en het daarmee verbeteren van de kostenstructuur.

 

Na een zwakke start in 2012 heeft het resultaat zich in de loop van dat jaar enigszins verbeterd. In het eerste kwartaal van 2013 is de omzet echter opnieuw te laag om de kosten te dekken. Ondanks alle genomen maatregelen blijft het verlies ook daarna toenemen. Belangrijke oorzaken zijn gelegen in de slechte marktsituatie, waardoor opdrachten tegen een commerciële afslag uit de markt gehaald moeten worden. Voorts zijn er aanhoudend negatieve bijstellingen op grotere onderhanden werken en kunnen de vaste kosten onvoldoende snel verder omlaag worden gebracht. De slechte marktsituatie in de utiliteitsbouw zal naar verwachting ook de komende periode blijven voortduren. Mede gezien de omvang van het bedrijf heeft de aanhoudend negatieve cash flow van Koldijk een negatieve impact op de financiële positie van de hele Batenburg Groep. De lopende projecten van Koldijk zijn verliesgevend. Koldijk kan gezien de resultaten geen gelden meer lenen  bij groepsvennootschappen of bij derden. Hierop heeft Batenburg Installatietechniek B.V. besloten het faillissement van Koldijk aan te vragen.

 

De impact van een faillissement van Koldijk op het netto-resultaat van Batenburg in 2013 is naar verwachting circa EUR 3,5 miljoen negatief. In dit bedrag is een afboeking van EUR 1,1 miljoen aan goodwill bij Koldijk opgenomen.  Aanvullend is een impairment toets uitgevoerd op het totale segment Installatietechniek van Batenburg. Op basis van de bijgestelde verwachting dat de utiliteitsmarkt niet vóór 2015 zal aantrekken zijn de geprognosticeerde kasstromen neerwaarts aangepast. Ook is zichtbaar dat het nettowerkkapitaal in het segment Installatietechniek oploopt door een combinatie van slechter betalingsgedrag en een hoger kapitaalbeslag in de onderhanden werken. Op basis van de impairment test wordt door Batenburg als gevolg daarvan nog EUR 2,1 miljoen extra afgeboekt op de goodwill in het segment Installatietechniek.

 

Na het eerste kwartaal 2013 was de solvabiliteit van Batenburg 46%. Deze is lager dan ultimo 2012 door het gerealiseerde verlies in het eerste kwartaal en een hoger balanstotaal. Deconsolidatie van Koldijk en de afboeking van de goodwill op basis van de huidige inzichten geeft een solvabiliteit van het voortgezette deel van de activiteiten van circa 45%.

 

Artikel delen: