Groen licht N340

DALFSEN – De provincie heeft van de Raad van State groen licht gekregen om de N340 tussen Zwolle en Ommen aan te pakken. De Raad van State heeft woensdag het inpassingsplan ‘N340/N48 Zwolle-Ommen’ van de provincie Overijssel in stand gelaten. Dit betekent dat het plan definitief is geworden.

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het plan ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Vijftien particulieren en bedrijven waren in beroep gekomen. Het merendeel van de bezwaren had betrekking op de gevolgen van het plan voor omwonenden en bedrijven. Zo vreesden een tankstation en een Chinees restaurant bereikbaarheidsproblemen door het wegvallen van hun rechtstreekse aansluiting op de N340.

Twee inwoners van Dalfsen waren bang dat de opwaardering van de N340 negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit bij scholen in Ankum en Oudleusen. Ook horecaconcern Van der Valk was in beroep gekomen. Het inpassingsplan zou onvoldoende rekening houden met de bouwplannen voor een nieuw hotel in de zogenoemde oksel van de A28 en de N340 aan de Nieuwleusenerdijk.

Het plan heeft betrekking op het tracé dat loopt vanaf het knooppunt A28/N340 bij Zwolle, via knooppunt Varsen bij Ommen tot de aansluiting Arriërveld. Het tracé blijft grotendeels ongewijzigd, met uitzondering van een nieuwe aansluiting op de A28. Vanaf dat punt wordt een nieuw tracé aangelegd tot de kruising met de Ankummerdijk.(ingezonden stuk)

Artikel delen: