Naai jezelf geen oor aan!

Naai jezelf geen oor aan!

DALFSEN – In Dalfsen start campagne gehoorschade. Jaarlijks zijn er naar schatting meer dan 20.000 nieuwe gevallen van gehoorschade door uitgaanslawaai in Nederland. Vooral onder jongeren. In veel gevallen is de gehoorschade niet meer terug te draaien en kan het zelfs leiden tot een levenslange PIEP in het oor. Omdat de risico’s van uitgaanslawaai vaak worden onderschat is de gemeente Dalfsen een campagne gestart om jongeren bewust maken van de gevaren.In veel gevallen is de gehoorschade onomkeerbaar en kan het zelfs leiden tot levenslange gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit is naast een maatschappelijk gezondheidsprobleem ook een economisch probleem. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om met oplossingen te komen ter voorkoming van gehoorschade bij bezoekers van evenementen en discotheken door te harde muziek.

Het risico op gehoorschade wordt door jongeren vaak onderschat. Daarom is voorlichting en bewustwording op meerdere fronten belangrijk. De campagne wordt op 2 thema’s ingezet:

• Vergunningverlening evenementen

• Geven van voorlichting aan jongeren

Vergunningverlening evenementen

Aan organisatoren van evenementen wordt een oproep gedaan hun verantwoordelijkheid te nemen en aandacht te besteden aan maatregelen die zij kunnen nemen ter voorkoming van gehoorschade. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van een omheining rond geluidsboxen, het hanteren van een maximaal geluidsniveau, informeren via voorlichtings- en waarschuwingsteksten en het beschikbaar stellen van gehoorbeschermers. Deze maatregelen worden meegestuurd met de evenementenvergunning.

Voorlichting

Met een voorlichtingscampagne, bestaande uit flyers, posters en een website wordt ingegaan op de gevaren van te harde muziek met gehoorschade als gevolg. Op de speciaal opgezette website www.naaijezelfgeenooraan.nl kunnen jongeren veel informatie vinden. De campagne gaat op vrijdag 28 juni van officieel van start tijdens het Sproeifeest in Hoonhorst.

Wethouder Von Martels zal hier flyers en oordoppen uitdelen.

Artikel delen: