Op stap langs De Regge

DALFSEN – HANCATE – Op woensdagavond 10 juli om 19.00 uur verzorgt Landschap Overijssel een ‘Op stap’ wandeling langs de Regge. Onder leiding van een natuurgids kunt u een prachtige wandeling maken in dit bijzondere gebied. De wandeling start bij de parkeerplaats Velderberg aan de Hancateweg Oost in Hancate. De kosten zijn € 3,- per volwassene en € 1,50 per kind. Als u donateur bent van Landschap Overijssel of van één van de andere 12 Landschappen, dan neemt u op vertoon van uw pasje gratis deel. De ‘Op stap’ excursies worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Kom kijken hoe de Regge weer een echte rivier wordt en zich opnieuw in allerlei bochten wringt. Door de oude lopen van de rivier weer uit te graven komt de natuurlijke dynamiek van het water terug. Door de natuurlijke inrichting van de Regge ontstaan diverse terreinen met nieuwe natuur. Fijn voor mens en natuur. Ontdek zelf wat de herstelwerkzaamheden betekenen voor de Regge en de natuur er omheen. Buitenbochten krijgen hoge, steile kanten, binnenbochten glooiende ondiepe oevers. Je verbaast je hoe snel planten en dieren de ruimte, die is gemaakt langs de Regge, innemen. Hou je van vogels spotten? Voor vogelliefhebbers is de Regge een eldorado, net zoals voor de vogels zelf trouwens. Kom snel een keer kennismaken met de dynamiek rond de Regge. Onze natuurgids vertelt u er graag over.

Kijk voor meer informatie op www.landschapoverijssel.nl

 

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, het ministerie van EZ, de Nationale Postcode Loterij, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

 

Artikel delen: