PERSVERKLARING “DE HARENSE SMID B.V.”

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant zijn De Harense Smid B.V., DHS Techni-sche Diensten B.V., Hobeti B.V. en haar moedervennootschap De Harense Smid Hol-ding B.V. in staat van faillissement verklaard. In alle faillissementen is mr. D.P. Schalken van advocatenkantoor Bogaerts & Groenen advocaten te Boxtel als curator benoemd. Bovengenoemde ven-nootschappen worden hierna: “De Harense Smid” genoemd.

De Harense Smid heeft 33 winkels voor de verkoop van huishoudelijke apparatuur in de ruimste zin des woords. Daarvan bevinden zich 30 winkels in Nederland en 3 in België. Bij De Harense Smid zijn 450 personeelsleden werkzaam. De winkels zijn he-den gesloten. Ook bij dit bedrijf werkten Dalfsenaren.

 

 

De curator heeft helaas moeten besluiten om alle personeelsleden ontslag aan te zeg-gen. Het personeel is hierover geïnformeerd. De curator spreekt met verschillende partijen om een doorstart van De Harense Smid [of onderdelen daarvan] te realise-ren. De curator heeft goede hoop dat hierover op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt. Alle informatie over de ontwikkelingen in dit faillissement zullen ge-plaatst worden op de website van de curator [www.bgadvocaten.nl] en De Harense Smid [www.deharensesmid.nl].

 

Op dit moment kunnen er geen leveranties en/of reparaties door De Harense Smid worden uitgevoerd. De curator tracht ook voor deze problemen op korte termijn een oplossing te kunnen presenteren.

 

Klanten kunnen zich met vragen over het bestelde product en/of garantieverplichtin-gen wenden tot de klantenservice van De Harense Smid met telefoonnummer 0412 – 69 36 00. De klantenservice van De Harense Smid blijft operationeel.

 

Crediteuren van de Harense Smid worden verzocht om hun vordering schriftelijk in te dienen bij de curator door middel van het op de website van de curator te vinden crediteurenformulier.

 

De curator zal zelf het initiatief nemen tot het geven van verdere persverklaringen indien er ontwikkelingen zijn in dit faillissement.

 

Boxtel, 1 juli 2013

Artikel delen: